Beheerplatform

In 2018 is een beheerplatform online. Via deze site zullen regelmatig oproepen worden gedaan om mee te praten over groenbeheer of om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken in het groen. 

Samen met bezoekers zullen we het groen beheren en verbeteren. Of er een boswachter en vrijwillige bosambassadeurs komen en wat die gaan doen, bespreken we (online) met Hagenaars die het gebied een warm hart toedragen, zoals (potentiële) bezoekers, ondernemers (in en om het gebied) en belangenorganisaties. In het beheerplan komt dan een voorstel voor de uitvoering en een inschatting van de kosten. Tot die tijd doen de huidige boswachters en groenbeheerders van de gemeente gewoon hun werk. 

 

Cookie settings