Tussenstand na de eerste brainstormsessie

05-03-2019

Kan zo’n ‘DODO’ eigenlijk wel? Ingenieursbureau Arcadis heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of deze constructie echt haalbaar is. In een eerste ontwerpatelier werden de wensen, eisen en knelpunten besproken met experts van de gemeente en leden van de voormalige denktank Scheveningse Bosjes.

Een van hen, Derk Hazekamp, was erbij:  

ik ben blij dat de gemeente het voorstel voor een DODO-constructie op de Teldersweg serieus op haalbaarheid aan het onderzoeken is. Tijdens het ontwerpatelier werden mogelijke varianten onderzocht en het was goed om te zien dat onze initiële schets in onze visie ook in de technische praktijk een goede optie lijkt te zijn. We kijken vol belangstelling uit naar het vervolg.

Gijsbert Strang, projectleider Arcadis:

Het is goed om in een vroeg stadium alle belanghebbenden te betrekken en te enthousiasmeren bij de totstandkoming van deze studie, Ook om zo beter begrip te krijgen voor eisen en wensen van de belanghebbenden.

 

 

 

Hoe nu verder?

Joanne Gendronneau, beleidsmedewerker Groen bij de gemeente:

In deze studie staat centraal dat de Teldersweg geen barrière voor mensen en dieren meer mag vormen. Bezoekers moeten veilig en zonder belemmering van de natuur te kunnen beleven. Dit is nogal een uitdaging als je dit met harde technische eisen moet combineren zoals het behouden van een veilige helling, een maximale overkluizing tot 250 meter, het handhaven van de vier op- en afritten en een goede aansluiting op het Hubertusviaduct. Al deze punten worden op dit moment door Arcadis in een model gecombineerd. In het volgende ontwerpatelier wordt de maat van haalbaarheid duidelijk. Een punt staat vast: groener wordt de Teldersweg zeker!

 

 
Cookie-instellingen