Reacties op de 3 opties tot vergroenen in het noordelijke deel

Welke optie heeft de voorkeur van bewoners?

  • De voorkeur gaat uit naar afsluiten van de weg voor autoverkeer, omdat je dan de meeste ‘landschappelijke’ kwaliteit en optimale beleving van de route door het groen maakt.  
  • Voorwaarde is dat de verkeerskundige consequenties (parkeren en alternatieve routes) niet een te hoge verkeersdruk op de omgeving geven.
  • Als uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg voor autoverkeer niet mogelijk is dan hebben de mensen een voorkeur voor 1-richtingsverkeer (optie 2).
  • Bewoners hebben de wens voor een vrijliggende  fiets- en wandelpad (met een groene berm ertussen).
  • Het huidige fietspad langs de Ver Huellweg Noord wordt nauwelijks gebruikt, en eindigt halverwege. Het is een quick win om dit (huidige) fietspad op te heffen en te vergroenen, en het nieuwe tweerichtingsfietspad in de as van de huidige weg te leggen.

Lees hier het volledig verslag samen met alle beelden

 

Jack Verduyn Lunel

07-08-19 om 15:14

Ik ben absoluut voor het afsluiten voor elke autoverkeer (zeker ook geen parkeerplaatsen voor bussen) van dit stuk van de Ver Huellweg, en het zo sterk en consequent mogelijk vergroenen.

Anoniem

07-08-19 om 15:22

Absoluut tegen het afsluiten van dit stuk weg. Bewoners van de achterliggende wijk hebben anders geen alternatieve route om thuis te komen. Ook verhoogt het de verkeersdruk opo de omgeving als men afsluit.

Carsten

07-08-19 om 15:55

Optie 1 en 2 prima, lichte voorkeur voor 1, maar zonder busparkeren, zie daar geen reden toe, er is een busparkeerhaven bij Madurodam. Optie 3 is min of meer status quo

i-Rik

07-08-19 om 16:04

De wegwerkzaamheden van het laatste jaar hebben aangetoond dat deze verbindingsweg hard nodig is. Dit is ook beter voor hulpdiensten die zo de wijk en de omgeving snel kunnen bereiken . Een fietspad of een voedpad kan overal in het bos aangelecht worden. Vergroening klinkt mooi, maar het bos is al groen. Een weg is functionalitiet.

Del Prado

07-08-19 om 16:18

Het meest praktisch lijkt mij: een richtingverkeer met snelheidsbeperkingen voor auto's naar de wijk, fietsers in twee richtingen over de autoweg, omdat er zo weinig auto's rijden, en een afgescheiden wandelpad.

Anoniem

07-08-19 om 16:28

Ben ook bewoner maar wil deze weg niet afgesloten / vergroeid wordt !! Omdat:
1. De weg is ontsluiting voor verkeer naar achterliggende wijken.
2. Wordt gebruikt door ambulance politie en brandweer.
3. Toegangsweg naar park voor recreatie, sporters en festivals.
4. Groene winst is marginaal. Vergroen dan de duinweg tussen haringkade en hogeweg, meer groenwinst en die weg wordt nauwelijks gebruikt en heeft verder geen nadelen als hij er niet is.

Wel kan er wat worden verbeterd aan de indeling van weg, wandel- en fietspad.

Wever

07-08-19 om 16:32

Mijn voorkeur gaat uit naar optie 1 het afsluiten van de weg om zo de natuur te behouden en ruimte te maken voor fietsers en voetgangers i.p.v. de weg nu te gebruiken als (hoofdzakelijk) parkeerplaatsen en vaak sluiproute. Optie 2 eenrichtingsverkeer (max 30 km) zoals dat nu al het geval is op de Haringkade (voorzien van drempels), vind ik geen optie, aangezien de Haringkade nu vaak als racebaan gebruikt door sommige automobilisten, ik voorzie hetzelfde gebeuren bij de Ver Huellweg. Dus voor mijn geen optie 2 en optie 3 ook niet.

Brigitte

07-08-19 om 16:34

Optie 2, de gulden middenweg. Met zo min mogelijk parkeerplaatsen en een zo natuurlijk en smal mogelijke weg (fietspad waar auto te gast is).

Anoniem

07-08-19 om 16:44

Optie 1: optimaal vergroenen

Anoniem

07-08-19 om 17:27

Hé wat vreemd dit is een andere enquete!? ook betrekking hebbend op Verhuellweg Noord maar dan zonder stemknoppen! ik ben tegen de afsluiting van deze weg voor autoverkeer. Het is strategisch een belangrijke toegangsweg en ontsluitingsweg in tijden van drukte en nood. En fijn dat hij toch relatief zo weinig wordt gebruikt. Als fietspad waardeloos want loopt stuk op de Teldersweg, die veilige oversteek is er niet zomaar. Open houden voor autoverkeer dus, verbeteren van de wandelpaden aan beide zijden - graag! Onbegaanbaar met rolstoelen of kinderwagens.

Paul Severijns

07-08-19 om 18:08

Optie 1 sluit het meest aan bij de doelstelling vergroenen in bereikbaar groen. Het weren van auto's versterkt de samenhang van het groen substantieel en verhoogt daarmee de recreatieve functie. Dit belang weegt mijns inziens zwaarder dan parkeerproblemen uit de omgeving oplossen en handhaven van een sluiproute. Optie 2 is boter nog vis en heeft maar beperkt oplossend vermogen voor versterken groen en verkeersproblematiek auto. Optie drie is alleen cosmetisch groen.

Bruins, F.J.B.

07-08-19 om 19:09

Prima om het pad autovrij te maken.
Indien het pad dan fietspad wordt gaarne alleen fietsere en geen bromfietsers.

Anoniem

07-08-19 om 22:14

Absoluut tegen het afsluiten van dit deel van de weg voor autoverkeer. Het is zoals door anderen al opgemerkt een belangrijke toegangsweg en ontsluitingsweg in tijden van drukte en nood (hulpdiensten) voor bewoners in de aangrenzende wijk(en). Het zou een onrechtvaardige uitruil zijn om Madurodam toe te staan groen te laten verdwijnen ten koste van de bereikbaarheid van het Van Stolkpark en andere achterliggende wijken. Dus voor optie 3 en sterk tegen optie 1. Een richtingsverkeer ook acceptabel als compromis (optie 2), mits de rijrichting is vanaf Teldersweg naar achterliggende wijken (en niet andersom).
Prima om parkeerplaatsen te vervangen door groen.

R Schnackers

08-08-19 om 8:10

Optie lijkt mij de beste. Geen verkeer is voor deze verkeersluwe weg niet nodig. Bij calamiteiten/werkzaamheden kan deze wel als escape worden ingezet/behouden. Tevens (beperkte) parkeermogelijkheden. Overigens lijkt mij de optie voor bussen niet nodig. Gewoon normale (auto)parkeerplekken. Dat zijn ook de mensen die er nu gebruik van maken. Autobussen tbv Madurodam kunnen wellicht tegenover Madurodam geparkeerd worden op het gemeenteterrein of langs de openbare weg.

KiddY

08-08-19 om 8:21

De opties zijn moeilijk goed te onderscheiden. Vandaar enkele algemene opmerkingen. Prioriteit heeft het onderhoud van de Scheveningse Bosjes. Maar als het budget het toelaat dan veilige oversteekplaats van de Teldersweg zodat Bosjes en Waterpartij op een tweede plek met elkaar verbonden worden. Doorgang voor auto’s in stand houden. Parkeren beperken door betaald parkeren in te voeren en vakken te creëeren met bomen of struiken ertussen en open gewerkte stenen die grasgroei ertussen mogelijk maakt. Fietspad en voetgangerspad verbeteren. Afvalbakken plaatsen evenals zitgelegenheid. Al het groen dat om wat voor reden moet wijken, op een andere plek aanvullen. Indien er sprake is van een extra horeca gelegenheid dan geheel energie-neutraal: warmtepomp en zonnepanelen.

Koen Baart

08-08-19 om 11:57

Sluit me aan bij de opmerking van Jack Verduijn Lunel

Hans Alewijnse

08-08-19 om 16:52

Ik ben voor het afsluiten voor autoverkeer. Een verbinding voor auto's is misschien weleens gemakkelijk, maar zeker niet noodzakelijk. Een mooie kans om te vergroenen; meestal wordt er juist weer wat afgeknabbeld van het Haagse groen.

nathalie

09-08-19 om 9:58

Zoveel mogelijk de bestaande situatie handhaven. Die is perfect.

Anoniem

10-08-19 om 14:28

In een democratie moet je rekening houden met minderheden. Ik kan ook wel roepen dat de Cremerweg of de Dr Aletta Jacobsweg moeten worden afgesloten voor auto's en vergroend, omdat ik er nooit met een auto over rijd. Maar de Ver Huellweg en de Duinweg heb ik toevallig wel nodig om thuis te komen met de auto. Niet dat ik veel met de auto rijd, maar anderen, die niet anders kunnen, wel. Dus versmallen, 30 km, eenrichting naar Duinweg, betaald parkeren/ parkeerverbod, allemaal prima, maar niet afsluiten. En ook heel graag herstel van het wandelpad langs de Ver Huellweg met uitzicht op de waterpartij. En tweerichting fietspad langs de Teldersweg tussen Madurodam en Van Oldenbarneveltlaan. Zolang de Teldersweg niet wordt overkluisd, wordt het fietspad langs de VerHuellweg weinig gebruikt. Kan worden vergroend mits er drempels zijn op de weg. Vind een oplossing voor parkeerplekken voor bezoekers Indisch monument, busplekken niet nodig.

Anoniem

10-08-19 om 15:57

Aanvullingen- verslag:
Noord optie 1 5 Voor direct omwonenden is de Ver Huellweg geen alternatieve route om thuis te komen maar altijd de route om thuis te komen met de auto
optie 1 2 De Verhuellweg wordt een aantrekkelijke recreatieve fietsroute als de Teldersweg wordt afgesloten. Maar de directe en vlakke en heel veel gebruikte
route voor het fiets woon-werk-school verkeer is de Haringkade
optie 2 1 Voor direct omwonenden is deze opte een goede eerste keus

Ian de Jong

11-08-19 om 14:46

De eerste conclusie onder optie 1 ("De voorkeur gaat uit naar afsluiten van de weg voor autoverkeer, ...") is niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
Tijdens de middagzitting op 15 juli 2019 hebben de meest belanghebbenden, namelijk bewoners van de achterliggende wijk (het Van Stolkpark en daarmee verbonden straten) en de terzake verantwoordelijke leden van het bestuur van de actieve wijkvereniging) duidelijk aangegeven dat volledige afsluiting van de Ver Huellweg voor autoverkeer voor hen geen optie is. De afslag vanaf de Teldersweg wordt door hen frequent gebruikt om naar huis te rijden. Dat geldt ook voor de Duinweg.
Wel is bespreekbaar is vergroening van de weg, invoering van eenrichtingsverkeer voor auto's, de versmalling van de weg en invoering van een maximum snelheid van 30 km/uur. Invoering van eenrichtingsverkeer voor auto's zou overigens nog wel afgecheckt moeten worden met de meest belanghebbenden, dus de bewoners van de achterliggende wijk. Op 15 juli waren namelijk vele bewoners al met vakantie!

Tijdens de avondzitting op 15 juli hebben vertegenwoordigers van enkele externe belangengroepen kennelijk wel een voorkeur voor afsluiten van alle auto verkeer op de Ver Huellweg aangegeven. Dat zijn mijns inziens echter niet de meest belanghebbenden. Dat zijn immers de bewoners van de achterliggende wijk.

Anoniem

13-08-19 om 14:31

Ik ben voor maximaal vergroenen, afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Bij voorkeur worden de wandelpaden onverhard/halfverhard. De huidige weg is "handig" (wat geldt voor bijna elke weg), maar niet essentieel. Dit zou het eerst project zijn waarbij ik zie dat er asfalt omgezet wordt naar groen. (niet zoals bij madurodam een bos omkappen en vervolgens compenseren met groen wat nog niet erkend was als groen). Dit zou pure winst zijn en een kleine compensatie voor het omkappen van een deel van het Madurobos. De parkeerdruk bij de Bataaf kan worden opgevangen door de parkeergarage van Madurodam open te stellen en/of te verhogen. Het zou mooi zijn als de opbrengsten voor het Betaald parkeren (want het lijkt me sterk dat dit geen geld gaat kosten) in de de Madurodamgarage tenminste voor een deel wordt geherinvesteerd in het naastliggende groen. Een dergelijke parkeertoren zou verder aan de buitenkant ook mooi vergroend kunnen worden, waardoor de garage wegvalt in de omgeving.

Tim den Outer

13-08-19 om 19:56

Waar mogelijk graag groen in plaats van steen. Het gedeelte langs Madurodam is nu onnodig breed bestraat.

Cookie-instellingen