Tijdslijn Project Ver Huellweg

 

Stap 3: Stop online polls op 8 mei

 

 

Stap 4: Inventarisatie en online publicatie van alle opgehaalde feedback

 

 

Stap 5: Aan de hand van de inventarisatie worden 3 varianten geschetst

 

 

 

Stap 6: Door middel van een nieuwe bijeenkomst en online interactie leggen we deze 3 varianten aan jullie voor

 

 

Stap 7: Met deze opbrengsten wordt een schetsontwerp gemaakt

 

 

Stap 8: Dit ontwerp wordt gecheckt 2 gemeentelijke adviesorganen: ACOR en VOV (Vooroverleg Verkeerszaken)

 

 

 

Stap 9: Februari 2020: De opmerkingen uit deze adviesorganen worden verwerkt en voorgesteld via een bewonersbijeenkomst en online

 

 

Stap 10: Al deze opgehaalde punten worden verwerkt tot een voorlopig ontwerp

 

 

Stap 11: Dit moet opnieuw voorgesteld worden aan ACOR en VOV

 

 

 

Stap 12: Q2 2020: Na eventuele laatste aanpassingen geeft het College van B&W het concept Voorontwerp vrij voor inspraak. Belanghebbenden hebben dan gedurende 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerp

 

 

 

Stap 13: zomer 2020: Naar aanleiding van de zienswijzen die worden ingediend kan het ontwerp op punten nog worden aangepast. Vervolgens stelt het College van B&W dan wel de Raad het Voorontwerp vast

 

 

 

Stap 14: Na vaststelling van het Voorontwerp wordt het project overgedragen aan een andere afdeling binnen de gemeente die zorgt voor de verdere detaillering van het ontwerp en de uitvoering. Dat vervolgproces moet nog worden ingericht.

 

 

 

 

Cookie-instellingen