Stelling Ver Huellweg Noord: Deze weg kan smaller gemaakt worden

342 keer bekeken 42 reacties

Toelichting op de stelling: de Ver Huellweg Noord kan smaller gemaakt worden, bijvoorbeeld door er een eenrichtingsweg van te maken.

 
  • Voordeel: hoe smaller de weg wordt, hoe meer groen er toegevoegd kan worden. Daarnaast betekent het smaller maken van de weg ook meer comfort en ruimte voor de wandelaars en fietsers.
     
  • Nadeel: de ontsluiting van autoverkeer van en naar de achterliggende wijken wordt wat beperkter.

 

Laat ons vooral weten waarom je iets hebt gestemd!

 

 

Stemmen

43 totaal
24 eens
19 oneens

Reageren

Twitter

42  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Lisa Oosterdijk 23-04-19 om 14:32

test test

Dick Tielrooij 24-04-19 om 17:22

Er moet veel meer groen komen en auto’s zoveel mogelijk weren. Zelf autobezitter

Roel 24-04-19 om 18:52

Als alternatief voor het helemaal afsluiten voor verkeer (wat mijn voorkeur heeft) . En sluit dan ook het stuk Duinweg tussen de slagbomen permanent af voor verkeer.

jacques van Paassen 24-04-19 om 19:21

ook deze, moet volgens het Visie plan Scheveningsebosjes ( raadsbesluit) breed worden onderzocht.

Paul Severijns 24-04-19 om 20:03

Ik stem voor, want...

victor sterk 25-04-19 om 11:25

Mee eens

Sander Van Houten 26-04-19 om 13:42

Geen racebaan meer

Doreanne 27-04-19 om 9:22

dan wordt het een racebaan ...

Anoniem 27-04-19 om 20:24

Beter

Anoniem 28-04-19 om 8:50

Ik stem voor, want...

Anoniem 28-04-19 om 8:59

Zie reactie op 1. Eerst oplossing voor de Teldersweg. En invoeren betaald parkeren. Nu staan er veel geparkeerde auto's voor Westbroekpark, Parade, Indisch monument enz. Er gebeuren al ongelukken doordat de weg te smal is.

Ian de Jong, bewoner Belvedereweg 28-04-19 om 12:16

Ik ben tegenstander van het afsluiten van de Verhuellweg voor autoverkeer, maar wel bereid om door enige versmalling en beperking van de snelheidslimiet tot 30 km het bestaande groene karakter te versterken.

Toelichting:
Op zich is er niets tegen om de VerHuellweg verder te vergroenen, ook al heeft deze nu al een uitgesproken ‘Park Way”-karakter door de fraaie heggen en de aangrenzende beplanting met bloeiende struiken en bomen.

Het voorstel tot vergroening is door externe partijen opgezet als compensatie voor de uitbreiding van Madurodam. Maar deze vergoening mag niet ten koste gaan van de meest belanghebbenden, namelijk de frequente gebruikers van deze weg uit de aangrenzende wijken. Dat zijn met name van de bewoners van het Van Stolkpark, de Wittebrugwijk en een deel van de Archipel en van Scheveningen dorp. Met name voort de bewoners van het Van Stolkpark is de Verhuellweg de belangrijkste en handigste weg om hun wijk te bereiken vanaf het Hubertus viaduct en vanuit het Centrum en de Raamweg. Tijdens grote evenementen in het Westbroekpark (bijv. De Parade) of Scheveningen is de Verhuellweg dikwijls de enige toegangsweg en de beste uitweg voor hun wijk, onder andere naar en vanuit de Archipelbuurt.
Opvallend is ook dat hulpdiensten (ambulances en brandweer) en de politie deze weg veelvuldig gebruiken om snel hun doel te bereiken.

Ik heb overigens geen bezwaar tegen enige versmalling van de weg, zolang die maar voor auto’s berijdbaar blijft. Fietsers hebben hier immers al een eigen pad. Ook ben ik een voorstander van verlaging van de maximum snelheid op deze weg tot 30 km per uur. Dat zal de verkeersveiligheid ten goede komen, met name bij het kruispunt met de Haringkade.

Ik kan tenslotte ook leven met een parkeerverbod op de VerHuellweg – al zal dit als ‘parkeerreserve’ voor bezoekers aan het Westbroekpark, Madurodam en evenementen in deze omgeving door verkeersdeelnemers uit verderaf gelegen, met minder groen gezegende Haagse wijken niet in dank worden afgenomen. Zij zullen zich mogelijk afvragen waarom de gemeente hun bestaande parkeermogelijkheden zonder bijzondere noodzaak afpakt.

Anoniem 29-04-19 om 11:08

Klopt. Er wordt weinig gebruik van deze weg gemaakt, dus een versmalling zal niet tot problemen leiden..

Hans de Jonckheere 30-04-19 om 9:41

Weg veranderen in fiets en wandelpad

Anoniem 30-04-19 om 13:20

Ik stem tegen, want...

Anoniem 30-04-19 om 13:26

Hoe meer autovrije wegen, hoe beter. Vooral in dit groene gebied, door deze ingreep lijkt het parkengebied groter.

Anoniem 30-04-19 om 13:27

Ik stem tegen, want...

Anoniem 30-04-19 om 16:44

Dat is voor de Scheveningers de enige route het file verkeer naar scheveningen te vermijden. Maak er wel een een richtingsverkeer van naar het Westbroekpark

Anoniem 30-04-19 om 22:18

Ik stem voor, want...

Anoniem 01-05-19 om 7:18

Er is groen zat daar.

Marius 01-05-19 om 10:32

Tegen, bos en groen moet toegankelijk blijven, ook voor auto's. Zoveel verkeer is daar helemaal niet, dus waar hebben we het over?

Derk Hazekamp 01-05-19 om 21:24

Ik stem voor, want...

Anoniem 01-05-19 om 21:26

Ik stem voor, want...

Antje 02-05-19 om 23:36

Ik stem voor want de weg wordt weinig door auto's gebruikt. Prima om er een fiets-en wandelpad van te maken. Eventueel onderzoeken of de weg in noodgevallen ( bijvoorbeeld blokkade op de Teldersweg door groot ongeval) als omleidingsroute gebruikt voor kan worden.

Anoniem 03-05-19 om 9:15

Parkeergelegenheden zijn veel te belangrijk en waardevol. De weg ligt midden in het groen dus waarom nog meer groen.

Anoniem 03-05-19 om 10:05

Achterliggende wijken moeten bereikbaar blijven

Anoniem 03-05-19 om 10:10

Achterliggende wijken moeten bereikbaar blijven! Alle inzet van de gemeente om meer mensen naar Scheveningen te krijgen heeft gewerkt. Omringende wegen zijn vol. De wijken moeten bereikbaar blijven!!!

Anoniem 03-05-19 om 10:17

Wijken moeten bereikbaar blijven voor bewoners

B. Van Leeuwen 03-05-19 om 10:22

Ik stem voor, want...

Xander Smit 03-05-19 om 21:08

Deze route moet bereikbaar blijven voor bewoners

A. Smit 03-05-19 om 22:55

ik stem voor afsluiting maar als dat niet haalbaar zou zijn, is dit een goeie 2e

Anoniem 05-05-19 om 13:40

Uitsluitend fiets- en wandelpad. Kan dus een stuk smaller.

Karin 05-05-19 om 18:03

Neemt het snelrijden alleen maar toe.
Veel gevaarlijker

Korfbalvereniging KVS/Maritiem 11-05-19 om 11:05

Wij zijn tegen het plan om er een eenrichtingsweg van te maken. Het zal moeilijker worden ons terrein te verlaten (en er te komen). Gevolg is dat dit voor een grotere parkeerdruk en meer gevaarlijke/onoverzichtelijke situaties op de Cremerweg en Wagenaarweg zal zorgen, zeker in het weekend. Wij vinden vergroening mooi, maar het moet niet ten koste gaan van parkeerruimte en veiligheid.

Namens het bestuur van korfbalvereniging KVS/Maritiem,
Peter van der Zwan, voorzitter

Willy 21-05-19 om 17:36

Ik stem tegen, want...

Anoniem 21-05-19 om 17:41

Ik stem tegen, want...

Anoniem 21-05-19 om 17:42

Ik stem tegen, want...

Anoniem 21-05-19 om 17:43

Ik stem tegen, want...

Anoniem 21-05-19 om 17:44

Ik stem tegen, want...

Marleen 21-05-19 om 17:45

ik stem voor

Pascal 21-05-19 om 17:48

Hoe meer groen hoe beter
Bij voorkeur ook een onverhard pad/verbinding rond de waterpartij, bosjes van belverere, door het westbroekpark en de nieuwe scheveningse bosjes.

Ilse 21-05-19 om 17:49

Ik stem voor, want...