Stelling Ver Huellweg Noord: Deze weg kan autovrij

1152 keer bekeken 124 comments

Toelichting op de stelling: een van de varianten die we kunnen onderzoeken is het afsluiten van de Ver Huellweg Noord voor autoverkeer. Of dit ook echt mogelijk is, moet nog verkeerskundig onderzocht worden. 

 
  • Voordeel: door het terugbrengen van de Ver Huellweg Noord naar een fiets- en voetpad komt er maximaal ruimte vrij voor ‘vergroening’. Ook is het veiliger voor fietsers en wandelaars. 
     
  • Nadeel: deze weg is dan geen ontsluitingsroute meer voor autoverkeer. Daarnaast kan ook niet meer geparkeerd worden op deze weg.
 

 

Laat ons vooral weten waarom je iets hebt gestemd!

 

Votes

142 totaal
52 eens
90 oneens

Comment

Twitter

124  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Abe Hainja April 24, 2019

Voor fietsers heerlijke rustige plek creëren. Genoeg asfalt.

Anoniem April 24, 2019

Mensen die slecht ter been zijn kunnen nu uitstappen om van de mooie omgeving te genieten of de oorlogsmonumenten te bezoeken. Dat is niet meer mogelijk als de weg afgesloten wordt.

Anoniem April 24, 2019

Escape route bij file, parkeerplek voor wandelaars en vissers. Maar mag wel eenrichtingsverkeer. En meer groen

Thomas Hood April 24, 2019

De Ver-Huëllweg heeft geen echte verkeersfunctie, behalve als sluiproute voor automobilisten. Een sluiproute door een park heen moet je niet willen. De aansluitingen op de Teldersweg zijn gevaarlijk. Hef de weg op en vergroot de bruikbare ruimte in het park voor fietsers en wandelaars. Voorgaande geldt ook voor de Duinweg.

Anoniem April 24, 2019

Het een Van zeer grote toegevoegde waarde voor de stad om de Scheveningse bosjes en de waterpartij een grote groene zone van te maken. Met daarbij nog de Teijlersweg onder tunnelend. De toegang naar het van Stolkpark kan dan via de Wagenaarweg of de Cremerweg. . Deze twee straten betaald parkeren en eenrichtingsverkeer maken.

Roel April 24, 2019

Het is een onnodige sluiproute, net als de Duinweg tussen de slagbomen, dat deel mag van mij ook permanent afgesloten worden voor autoverkeer.

Ingeborg Breuers April 24, 2019

... wat een mooi plan, vergroenen i.p.v. kappen - minder auto's i.p.v. meer en straks heerlijk rustig fietsen en wandelen in één van de mooie groene delen van Den Haag. Ik durf mij er al bijna op te verheugen!

Sandra de Seriere April 24, 2019

Het is nog de enige route waar lokale automobilisten uit Scheveningen bad vooral in de drukke zomermaanden nog naar huis kunnen rijden zonder uren lang in een file te staan richting strand. Wel 1 richting maken vanaf Hubertusviaduct. Wil je meer groen dan moet je het verlengde van het Hubertusviaduct richting Johan de Wittlaan zeg maar, overkappen met groen zodat fietspaden wandelpaden en bomen plaats krijgen. Dat verbind dan mooi de waterpartij met de rest van het Scheveningsebos.

jacques van Paassen April 24, 2019

is een ontsluitingsweg voor de omliggende wijken .
kan alleen autovrij gemaakt worden middels een uitgebreid onderzoek en met direct overleg met de belang hebbende bewoners.
parkeer plaatsen kunnen weg.

Paul Severijns April 24, 2019

Ik stem voor omdat de ontsluitingsfunctie van de weg maar beperkt is. Vooral sluipverkeer vanuit Scheveningenbad. Bovendien acht ik impact op groen substantieel: samenhangend groen in plaats van versnipperd.

Heer Mevrouw April 24, 2019

Ik zie geen reden waarom het nodig is. Het is al zeer groen

Anoniem April 24, 2019

Er zijn voldoende ontsluiting mogelijkheden voor de buurt

Anoniem April 24, 2019

Als de overkluizing van de Teldersweg er komt, dan is dit deel niet meer voor het autoverkeer bereikbaar en kan aansluiting als fietspad en voetpad met het zuidelijke deel van de Ver-Huellweg gemaakt worden!

Anoniem April 25, 2019

Omdat ik het eens ben met de stelling en het voordeel meer groen in de stad

Vincent Holleman April 25, 2019

Helemaal mee eens. Onnodig stukje asfalt dat een groen gebied doorbreekt. Er zijn voldoende ontsluitingsroutes in dit kleine stukje van Den Haag en voor parkeren zijn andere oplossingen.

Anoniem April 25, 2019

versnippering is een probleem voor planten en dieren. Verder is een weg (met auto's) lelijker dan een bescheiden pad.

Anoniem April 25, 2019

De Ver-Huëllweg wordt nu gebruikt voor ‘wildparkeren’ - uit de achterbak komt een vouwfiets en hoppa naar stad of strand. Hiervoor zijn parkeergarages etc. Dus deze straat mag wat mij betreft geschrapt worden.

Sylvia April 26, 2019

Sluit goed aan bij het park, maak er 1 groene zone van.

Sander Van Houten April 26, 2019

Ontsluiting verkeer moet mogelijk blijven. Drempels?

Anoniem April 26, 2019

Haringkade kruising Ver Huellweg vaak ongepast druk, helemaal voor een bos . Raar stukje "snelweg" in het Bos.

Anoniem April 26, 2019

Het is inderdaad nog de enige route waar bewoners uit Scheveningen bad vooral in de drukke zomermaanden nog naar huis kunnen rijden zonder uren lang in een file te staan richting strand. Wel 1 richting maken vanaf Hubertusviaduct.

Anoniem April 26, 2019

Meer groen is altijd goed. Voor wandelaars een parkeerterrein aan begin of einde van het nieuwe fiets-wandelpad maken.

Doreanne Donders April 27, 2019

Ik wandel hier dagelijks met mijn hond. Met afsluiten voor verkeer, worden de groenstukken aan elkaar verbonden. Bovendien is de kruising bij de Haringkade onoverzichtelijk en er wordt hard gereden.

Anoniem April 27, 2019

Zo worden de 2 stukken weer met elkaar verbonden.

Anoniem April 27, 2019

Tegen. Hoeveel draagt die weg nou werkelijk bij aan vergroening? Zeker in vergelijking met de natuur die de gemeente nu opgeeft aan uitbreiding van Madurodam of plannen aan de nieuwe weg aan dat park. Dit heeft niets met vergroening te maken.

heer mevrouw April 27, 2019

Ik stem voor want het lijkt me heerlijk om zonder uitlaatgassen te kunnen fietsen/wandelen/hardlopen. Maar dan wèl (zoals iemand anders al noemt) de Duinweg ook autovrij maken, anders wordt die alleen maar drukker. En graag een parkeerverbod op de brug die Cremerweg en Ver Huellweg verbindt. De meeste auto’s staan daar om betaald parkeren voor madurodam te vermijden.

Harry April 27, 2019

Er zijn voldoende alternatieve routes voor auto’s

Anoniem April 28, 2019

Voer nu betaald parkeren en 30km zone in op de Ver Huellweg. En herstel het wandelpad aan de kant van de vijver. Voor de rest wachten op vergroening Teldersweg. Want je hebt de weg nodig tijdens de werkzaamheden. De Teldersweg overkluizen is veel belangrijker voor mens en natuur. Het is een onoverbrugbare barriere, een van de drukste wegen van Den Haag. Door overkluizing krijg je er groen bij. De kwaliteit van de Scheveningse Bosjes verbetert doordat geluidsoverlast vermindert.

Anoniem April 29, 2019

Ik zie het nut van deze weg niet in. Ik ben voor minder asfalt en meer groen beleid.

Anoniem April 29, 2019

De enige en laatste mogelijkheid voor ons Scheveningse locals om filevrij thuis te komen.

Anoniem April 29, 2019

Voor vergroenen meer natuur en het zorgt voor een beter en veiliger wandelgebied. Verkeer hoort niet in een bos/park.

CJ April 30, 2019

Deze weg gebruik ik veel om thuis te komen.

Mevrouw Binnendijk April 30, 2019

Het is de enige weg die ervoor zorgt dat ik als bewoner redelijk file-loos tijdens de zomer naar huis kan rijden. Als deze weg wordt afgesloten, kunnen we als bewoners van Scheveningen-dorp achteraan aansluiten in de files op de Nieuwe Parklaan of Scheveningseweg. Absoluut ongewenst! En waarom of het 1 of het ander? Een parkeerverbod en uitbreiding van de groenstrook kunnen ook zonder dat de weg afgesloten wordt. Ik pleit voor bereikbaarheid voor bewoners en groen! Drempels of 30 Km? Ik vind het allemaal prima zolang de weg maar open blijft.

Anoniem April 30, 2019

Ik stem tegen, want...

Joey April 30, 2019

tegen

de jong April 30, 2019

het is alleen maar goed want je kan ook scheveningen prima via scheveningseweg en via nieuweparklaan prima bereiken en het is een kleine compesatie op de uitbreiding madeurodam waar ik zeker niet voor ben.

Julia van Dijk April 30, 2019

Ik stem voor, want...

Julia van Dijk April 30, 2019

Ik stem helemaal niet voor. Geen idee hoe mijn reactie daar terecht komt.

J.beekhuizen April 30, 2019

Scheveningen wordt overspoeld door recreanten daar is de infrastructuur niet op berekend.
Beter wordt Scheveningen alleen voor bewoners bereikbaar,met deze stelling wordt het net omgedraaid .
Wij mogen blij zijn dat we naar huis kunnen

Anoniem April 30, 2019

Dat is erg onhandig voor Thor (tennispark) wat betreft parkeerplek, tenzij daar een andere oplossing voor is!

Anoniem April 30, 2019

Op een normale dag wordt de weg nauwelijks gebruikt. Wel opslag van aanhangers met puincontainers, toeristen die er de nacht in de auto doorbrengen

Mario Taal April 30, 2019

Er zijn al genoeg wegen afgesloten in Scheveningen. Ik begrijp dat ons dorp zeer geliefd is bij toeristen/dagjesmensen en dat veel drukte geeft, maar wij bewoners zijn er ook nog! Mag ik sluiproutes behouden om thuis te komen van mijn werk? Mag ik met mijn auto naar mijn geliefde viswater blijven komen? Het is genoeg geweest nu dacht ik zo. Dat stuk is groen genoeg.

Anoniem April 30, 2019

Waarom niet een preferent wegdek voor fietsers zoals op de Conradkade? En vergroenen : graag! Maar hou dan ajb de uitbreiding van Madurodam tegen!

Lilian April 30, 2019

Is mijn route naar huis jn zomer, bij drukke dagen in scheveningen

Anoniem April 30, 2019

enige weg zonder stoplichten naar huis

L.Rijkers Meinen May 01, 2019

ik stem tegen, het zit er niets in dat het ergens iets toevoegt.

WH Spaans May 01, 2019

De weg is via de Haringkade een belangrijke verbinding met Scheveningen-dorp voor de Scheveningers. Maak er, met een parkeerverbod, éénrichtingsverkeer van richting Het Westbroekpark. Andersom is sowieso zinloos; wie wil er nu via de Teldersweg Scheveningen uit? Dat kan ook niet eens want je moet weer terug naar de Scheveningseweg.

Miloeda Vijfhuizen May 01, 2019

Ik stem tegen want deze weg is handig om te gebruiken. Versmallen kan en bomen welkom!

Charlotte May 01, 2019

Dit is de enige route om als Scheveninger thuis te kunnen komen en de file te vermijden. Fietsers hebben meerdere wegen die naar Scheveningen leiden

Anoniem May 01, 2019

Ik stem tegen, want...