Reacties op de 3 opties tot vergroenen in het zuidelijke deel

1401 keer bekeken 18 reacties

Welke optie heeft de voorkeur van bewoners?

  • De meeste bewoners vinden het belangrijk dat er genoeg parkeren komt tussen de Aletta Jacobsweg en de hoek van De Bataaf (dit geldt voor alle opties). Optie 2 voldoet aan de geldende parkeernormen en wordt om die reden als een goed uitgangspunt voor het Schetsontwerp gezien. Andere reden is dat dit niet of nauwelijks ten koste zal gaan van het huidige groen (en je dus meer ‘vergroent’ dan in optie 3).
  • Een groep bewoners vindt he vrijliggende fietspad van optie 3 aantrekkelijk, omdat dit een aangenamere route voor de fietser is dan het alternatief van de fietser over door een parkeerstraat. Verzocht wordt beter in beeld te brengen wat de consequenties van deze variant zijn voor het (bestaande) groen.
  • In de verdere uitwerking moet bekeken worden tot hoever het parkeren daadwerkelijk door moet lopen; van de Aletta Jacobsweg tot de ingang van de Bataaf, of verder? Verder moet uitgezocht worden of het mogelijk is dat De Bataaf gebruik maakt van de parkeergarage van Madurodam.
  • De bewoners vinden het belangrijk dat het fietspad in de lijn komt te liggen van de weg/fietspad in Ver Huellweg Noord (voor de continuïteit in beeld en gebruik).

Lees hier het volledig verslag samen met alle beelden

 

Anoniem

07-08-19 om 15:33

Optie 3 met een inrichting als fietsstraat, dan hoeft er ook geen fietspad te komen en geen groen te verdwijnen.

Anoniem

07-08-19 om 15:46

ss

Anoniem

07-08-19 om 15:47

dddddddddddddddddddd dddddddddddddddd

Henricus

07-08-19 om 15:51

Het is priegelwerk dat gedoe rond deze weg, want de groenwinst is marginaal tot minimaal en het verlies voor de omwonenden en recreanten die deze weg gebruiken is maximaal. Zonde van de tijd dit mierenneuken, excusez le mot. Open laten die weg, denk BREED, doe wat aan het bos: onderhoud, als dunnen en planten en paden erbij of eraf en horeca voor het Haagse publiek, de bosjes zijn niet alleen voor de omwonenden

Carsten

07-08-19 om 16:10

Elke optie is een verbetering van de huidige situatie waarbij vaak auto's de toegang tot het fietspad vakkundig blokkeren. En vrij parkeren vind ik niet meer van deze tijd.

Anoniem

07-08-19 om 16:16

Prima om dit te vergroenen. Weg wordt weinig gebruikt, wel Bataaf bereikbaar houden. Optie 1 lijkt mij het beste.

Renette

07-08-19 om 16:54

Zolang er geen duidelijkheid is over al dan niet overkluizen van de Teldersweg, zou ik er voorstander van zijn de weg open te houden. Anders moet de boel misschien twee keer op de schop en dat vind ik geldverspilling. Dat geld kan dan in eerste instantie beter worden besteed aan onderhoud van het bos als geheel. Maar als er toch al aan dit deel van de Ver Huellweg wordt gesleuteld, dan gaat mijn voorkeur uit naar optie 3. Vrijliggend fietspad kan een voordeel zijn en misschien meer gebruikers van de route Jonge Rijspad Aletta Jacobsweg aantrekken, al is er natuurlijk al een vrijliggend fietspad evenwijdig aan de Teldersweg. Daarvan weet ik, als dagelijkse wandelaar, dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

Cees Kooijman

07-08-19 om 17:09

De situatie laten zoals íe is, autoverkeer is minimaal, fietsen ondervinden geen hinder, ontsluitingsfunctie. De te maken kosten wegen niet tegen de "voordelen"op.
Er zijn in deze stad nuttiger projecten te bedenken.

Cees Kooijman

07-08-19 om 17:11

Het onderhoud van het bos laat veel te wensen over, besteed daar geld en tijd aan!!

Marloes

07-08-19 om 18:54

Hoe meer groen hoe beter, maar zeker ook ruimte voor een goed fietspad. Zo min mogelijk verkeer of parkeerplaatsen. Vraag me wel af of dit nou wel prioriteit heeft. De nieuwe Scheveningse bosjes heeft volgens mij veel dringender een flinke opfrisbeurt nodig. Ook zou ik eerder kiezen voor investeren in groen in de wijken.

Anoniem

07-08-19 om 22:19

Situatie laten zoals die is, of anders optie 3. Weg heeft wel degelijk een ontsluitingsfunctie voor omliggende wijk zoals het Van Stolkpark. Indien gekozen wordt voor eenrichtingsverkeer: rijrichting dan vanaf Teldersweg naar Aletta Jacobsweg.
Parkeren langs dit deel van Verhuellweg heeft m.i. minder prioriteit dan de ontsluitingsfunctie. Tennisclubleden kunnen immers ook op de fiets (als warming-up/cooling down) van en naar De Bataaf komen.

Kiddy

08-08-19 om 8:04

Prioriteit heeft onderhoud van de Scheveningse Bosjes, maar als ook onderhoud van zuidelijk en noorderlijk deel van de Teldersweg qua budget mogelijk is, dan hierbij mijn mening. Open laten voor autoverkeer vanwege toegang tot Bataaf en ander doorgaand verkeer naar Archipelbuurt.Kwaliteit van Fietspad en voetpaden verbeteren. Veilige oversteekplaats bij Teldersweg creëeren zodat Scheveningse bosjes en Waterpartij voor voetgangers en fietsers op een tweede plek met elkaar verbonden worden. ( eerste plek is bij het Indisch monument) Strengere snelheidscontrole (50 km) op de Teldersweg met radarcontrole. Betaald parkeren over het gehele traject van de Ver Huellweg in duidelijk aangegeven vakken.

Hans Alewijnse

08-08-19 om 16:59

Ik ben voor optie 1. Elke m2 extra groen is winst en deze weg heeft geen belangrijke verkeersfunctie. Parkeren beperken tot aan de Bataaf; de Scheveningse Bosjes zijn geen parkeerterrein !

Felah

08-08-19 om 22:57

Optie 1 is veruit de beste. Natuur is belangrijk voor mensen in een stad om te kunnen ontstressen. Fietsen door een natuurgebied, zonder het beeld van auto's of het moeten opletten voor auto's is fijn, ontspannend, geeft de broodnodige rust. Minder auto en meer groen. Er zijn altijd andere wegen naar de achterliggende wijken en dat went vanzelf. Ik moet nu zelf , sinds de binnenstad autoluw is, omrijden om naar de snelweg te komen. Wat eerst 5 min.duurde, duurt nu een kwartier ( en bij drukte een half uur) maar het is heel fijn dat de binnenstad nu rustiger is qua auto's. Inmiddels weet ik niet beter.

Arjan

09-08-19 om 23:21

Den Haag presenteert zichzelf graag als groene stad, maar is uiteindelijk voor het grootste deel vooral een boel steen en asfalt, en behoort bovendien tot de meest autodichte en autovriendelijke steden van Nederland. Dan moet je, met de klimaatbedreigingen en snel toenemende bevolking in het vizier, extra zorgvuldig omgaan met voor een beter leefklimaat onmisbaar, kostbaar, rustgevend groen. Binnen schaarse groengebieden zouden auto’s geweerd moeten worden. Die kunnen met gemak een stukje omrijden..
Dus : op termijn (als er weer geld is) de hele Teldersweg ondergronds en reeds nu de hele Ver Huellweg voor doorgaand autoverkeer afsluiten. Als allereerste en simpele stap in die richting ligt de eerste optie voor beide delen van de weg voor de hand.

Anoniem

10-08-19 om 15:48

Zuid Optie 1 of optie 3- de laatste prettig voor fietsers als er maar geen groen voor hoeft te sneuvelen
Voor het vergroenen van een stukje weg in Zuid hoef je maar weinig om te rijden met de auto vergeleken met Noord.
Zijn al die parkeerplaatsen wel nodig als je betaald parkeren invoert met het Schevenings regime?

Voorzitter SOG de Bataaf

11-08-19 om 12:14

De Stichting Onroerend Goed de Bataaf heeft een lichte voorkeur voor variant 3 (aan een kant parkeren en een apart fietspad) omdat dit zowel voor fietsers over de Ver Huell weg (zowel recreant als woonwerk) als ons tennispark optimaal bedient. Onze tweede voorkeur is variant 2. Doordat de snelheid verlaagd wordt, lijkt het risico voor fietsers beperkt en is er mogelijk iets meer groen. Optie 1 is voor ons zonder aanvullende maatregelen om elders te kunnen parkeren erg lastig. Wij kunnen dus zowel met variant 3 als 2 goed uit de voeten. Als je variant 3 goed getailleerd zou dit mogelijk groener kunnen ogen dan variant 2.

Renette

11-08-19 om 13:58

Enige aanvulling op mijn eerdere reactie. De vraag blijft of het aanleggen van een fietspad tussen het Jonge Rijspad en de Aletta Jacobsweg tot meer fietsers op dat traject zal leiden. Fietsers met bestemming Bankastraat nemen namelijk veelal het voetpad als afsnijroute naar de Aletta Jacobsweg en ook veel tennissers, die met de fiets naar de Bataaf komen vanuit de richting Archipelbuurt, nemen vanaf de Kerhoflaan (koffietent) de voetpaden als afsnijroute, in plaats van het daar ook aanwezige fietspad te nemen. Het argument dat fietsers nu over een "parkeerplaats" moeten fietsen, lijkt mij niet doorslaggevend in het geconstateerde mindere gebruik van die route. Mensen die richting Madurodam gaan vanuit de richting Statenkwartier, kiezen eerder het fietspad evenwijdig aan de Teldersweg.

Cookie-instellingen