Opties Ver Huellweg Noord

Er zijn drie verschillende varianten uitgewerkt om het noordelijk deel van de Ver Huellweg groener te maken: 

Optie 1: Afsluiten weg voor autoverkeer. De vrijgekomen ruimte komt ten goede aan de fiets- en voetganger. Er wordt maximaal vergroend en daarmee wordt de weg zo ingepast in de omgeving, dat het park optimaal beleefd kan worden.

Optie 2: Maak er een 1-richtingsweg van (30 km/u) waarbij fietsers op de rijbaan rijden. Auto’s rijden dan richting de Haringkade. Parkeren wordt minimaal en bij de Bataaf voldoet het aantal parkeerplaatsen aan de norm (ca 60). Er wordt wel vergroend, maar niet zoveel als bij optie 1.

Optie 3: 2-richtingsverkeer voor de auto blijft (wel 30 km/u). De fietser rijdt in over de rijbaan. Geen ruimte meer voor parkeerplaatsen, met uitzondering van het gedeelte bij de Bataaf (bij haaksparkeren in dit gedeelte moet er een vrijliggend fietspad komen).  Er wordt wel vergroend, maar ongeveer evenveel als bij optie 2 en langs de Bataaf wordt mogelijk groen opgeofferd.

Welke optie heeft de voorkeur van bewoners?

  • De voorkeur gaat uit naar afsluiten van de weg voor autoverkeer, omdat je dan de meeste ‘landschappelijke’ kwaliteit en optimale beleving van de route door het groen maakt.  
  • Voorwaarde is dat de verkeerskundige consequenties (parkeren en alternatieve routes) niet een te hoge verkeersdruk op de omgeving geven.
  • Als uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg voor autoverkeer niet mogelijk is dan hebben de mensen een voorkeur voor 1-richtingsverkeer (optie 2).
  • Bewoners hebben de wens voor een vrijliggende  fiets- en wandelpad (met een groene berm ertussen).
  • Het huidige fietspad langs de Ver Huellweg Noord wordt nauwelijks gebruikt, en eindigt halverwege. Het is een quick win om dit (huidige) fietspad op te heffen en te vergroenen, en het nieuwe tweerichtingsfietspad in de as van de huidige weg te leggen.
Cookie-instellingen