Passen en meten in het tweede Ontwerpatelier Teldersweg

Medio december 2018 was het tweede Ontwerpatelier waarin flink gepuzzeld is op de ontwerpuitdagingen van een ‘DODO’ constructie in de Teldersweg . Experts van Arcadis, specialisten van de gemeente op gebied van wegen, landschap, groen en stedenbouw én de bedenkers van de ‘DODO’, twee voormalig denktankleden, bogen zich over de vraagstukken die komen kijken bij zo’n uitdagende constructie.

De belangrijkste ontwerpuitdagingen blijken vooralsnog te liggen bij het behoud van het zicht op het Indisch monument, bij het inpassen van een tramverbinding, met name ter hoogte van Madurodam en bij het voorplein van Madurodam.

Zicht op Indisch monument?

Het behoud van het zicht vanaf de weg op het Indisch monument is een zeer bepalend onderdeel van het ontwerp en biedt wel wat uitdagingen. Allereerst betekent het dat de automobilist twee keer zakt en stijgt over een afstand van een paar honderd meter. Daarnaast beperkt het ook de mogelijke breedtes van de overkluizingen, en daarmee vooral ook de mogelijkheid om over de nieuwe overkluizingen over te steken bij de Ver Huellweg en het Galgenpad. Oplossingen zijn te vinden, maar zijn op hun beurt ook weer ruimtelijk zeer ingrijpend.

Inpassen tramlijn in DODO

Ook is er de wens om in de toekomst een tramlijn aan te leggen langs dit tracé om Scheveningen Haven en het gebied rond het World Forum beter bereikbaar te maken. Hoe pas je de tram in zo’n ‘DODO’-constructie in? Waar plaats je de tramhaltes? Hoe zorg je voor een goede aantakking op de bestaande tramlijnen in het gebied? De inpassing van de toe- en afritten en fietsverbindingen langs de Teldersweg zijn ook nog een uitdaging, zeker in combinatie met het aanleggen van een tramlijn. Er wordt over verschillende opties nagedacht.

Impact op de openbare ruimte

Het verlagen van de Teldersweg heeft natuurlijk ook impact de openbare ruimte. Er liggen flinke ontwerpuitdagingen rond het voorplein van Madurodam en de Aletta Jacobsweg en ook de kruising met de Scheveningseweg is nog een complex vraagstuk.

Hoe nu verder?

Arcadis gaat de komende weken verder met het uitwerken van de schetsen, onderzoekt of de DODO-constructie fysiek inpasbaar is en raamt de kosten. Op basis van het ontwerp wordt in beeld gebracht wat het overkluizen van de weg betekent voor allerlei andere aspecten zoals landschap, bereikbaarheid, ecologie en beleving van het gebied. Het streven is de haalbaarheidsstudie begin 2019 af te ronden. Vervolgens wordt het college geïnformeerd oer de resultaten. Daarna delen wij de uitkomsten ook via deze site.

Cookie-instellingen