De professor Teldersweg en de visie

De Teldersweg is een drukke, brede weg die de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark en de Waterpartij als het ware in tweeën ‘knipt’. In de visie die bewoners hebben gemaakt, is voorgesteld om de weg op twee plekken te verdiepen. Hierdoor ontstaan er passages (overkappingen over de weg) waardoor de groene gebieden beter met elkaar verbonden worden.

 

De Teldersweg ligt langs een van de mooiste plekken in Den Haag; de Waterpartij met het Indisch monument. Iedereen die Scheveningen binnen komt rijden, zou deze prachtige plek even moeten zien, is het idee. Daarom hebben de bewoners in de visie een speciale constructie voorgesteld waarbij de weg op twee plekken wordt verdiept, een zogenaamde ‘DODO’ (‘Dicht-Open-Dicht-Open’) constructie te maken in de Teldersweg. Op de dichte plekken zouden dan mooie, groene passages moeten komen (zie groen gemarkeerde plekken in afbeelding hieronder). Wandelaars en fietsers kunnen de Telderweg zo gemakkelijk oversteken. Door de passages te beplanten met kruiden en struiken worden het ook mooie ‘ecoducten’ voor kleine dieren.

Beschrijving plekken groene passages
Om zicht te houden op het Indisch monument en de mooie Waterpartij wanneer je Scheveningen binnen komt rijden, worden de volgende overkluizingen gemaakt:

 
  • De Teldersweg loopt na het Hubertusviaduct naar beneden en gaat onder de Aletta Jacobsweg door (eerste passage, ter hoogte van tennispark).
  • Dan komt de Teldersweg na de Ver Huellweg weer omhoog waardoor automobilisten zicht hebben op de Waterpartij en het Indisch monument.
  • Vervolgens loopt de Teldersweg weer naar beneden na de Waterpartij (tweede passage, net voorbij Indisch monument).
  • Dan komt de weg weer omhoog voor de kruising met de Scheveningseweg.

 

Onderzoek naar haalbaarheid van het plan
De gemeente heeft een ingenieursbureau de opdracht gegeven om te onderzoeken of het voorstel uit de bewonersvisie ook echt mogelijk is. In deze studie nemen we ook andere plannen voor het gebied mee zoals de tramverbinding tussen Madurodam en de Scheveningseweg. Dit is een van de doelstellingen die is vastgelegd in het coalitieakkoord. Het bureau gaat eerst aan de slag met het maken van een ontwerp van deze constructie.

 

 

Dit is nog geen ontwerp wat de gemeente gaat uitvoeren. Het is een uitwerking van het idee dat in de bewonersvisie is gemaakt. We hebben deze uitwerking nodig om een beeld te krijgen of zo'n constructie verkeerskundig, ruimtelijk en financieel haalbaar is.

 

 

Ontwerpateliers
Het ingenieursbureau werkt de constructie nu uit in een ontwerp. Niet alle wensen voor de constructie gaan met elkaar samen. Dat betekent dat het ingenieursbureau een aantal keuzes moet maken over de uitwerking van deze constructie. In twee ontwerpateliers waar leden van de voormalige Denktank Scheveningse Bosjes en experts van de gemeente en ingenieursbureau in aansluiten, worden deze keuzes besproken en uitgewerkt.

Planning
De haalbaarheidsstudie is rond de zomer klaar en dan wordt het College geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Je kunt de uitkomsten van de studie daarna terugvinden op deze site. In de tussentijd houden we je ook op de hoogte via deze website.

 

 

Cookie-instellingen