Update projecten in en om Scheveningse Bosjes

15-04-2021

Op 15 april stuurde het college van B&W een voorstel naar de gemeenteraad met een update over de voortgang van de projecten in en om de Scheveningse Bosjes. Zoals het vergroenen van wegen in het gebied, de aanpak van de paden en het verbeteren van de biodiversiteit in de bosjes.

Visie vertaald naar concrete projecten
In 2017 leverde een denktank van bewoners een visie op voor de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en Waterpartij. Vervolgens heeft de gemeente de doelen uit de visie vertaald naar concrete projecten. Bij veel van die projecten zijn we in gesprek gegaan met jou en andere bewoners en belangengroepen via wandelingen, bijeenkomsten of via dit online platform. Hieronder volgt een korte update van alle projecten en het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen hoe we verder gaan.

Onderzoek naar haalbaarheid natuurbruggen Teldersweg
De Teldersweg is een drukke, brede weg die de Scheveningse Bosjes doorkruist. In de visie is voorgesteld om op twee plekken een ‘natuurbrug’ over de weg heen te bouwen om zo de twee bossen met elkaar te verbinden. Dat is goed voor de natuur en interessant voor wandelaars en fietsers. De gemeente heeft de haalbaarheid van dit voorstel onderzocht. In de loop van het onderzoek is een aantal uitgangspunten die de basis vormden voor plan van de natuurbruggen veranderd. Zo bleek uit recent technisch onderzoek dat het Hubertusviaduct -anders dan in 2017 werd gedacht - niet op korte termijn vervangen hoeft te worden. Daarnaast wordt er juist concreter nagedacht over een tramspoor langs de Teldersweg en een tunnel onder het kruispunt met de Scheveningseweg.

De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat het technisch gezien mogelijk is om de twee natuurbruggen te realiseren. Met name de natuurbrug aan de kant van de Scheveningseweg heeft meerwaarde voor de natuur en voor de beleving van het gebied. De natuurbrug aan de kant van Madurodam zou op een andere plek moeten komen omdat anders te veel schade aan het gebied wordt gedaan. Vanwege de nieuwe inzichten is de belangrijkste conclusie om even ‘pas op de plaats’ te maken en de mogelijkheden voor het verbinden van de bosgebieden te onderzoeken in samenhang met de andere ambities voor de Teldersweg. Het advies is wel om de mogelijkheden voor een veilige oversteek voor wandelaars en fietsers ter hoogte van de Ver Huellweg verder te onderzoeken. Het haalbaarheidsonderzoek en de bijlagen zijn hier terug te vinden.

Teldersweg doorkruist de Scheveningse Bosjes

Groener maken van de Ver Huellweg
‘Meer groen en minder asfalt’ was een van de doelen die de denktank formuleerde in de visie. Er zijn kansen om de Ver Huellweg groener te maken. Daar hebben veel bewoners online en in bijeenkomsten over mee gedacht. Er zijn verschillende varianten voor de vergroening van het noordelijk deel (naast de Waterpartij) en het zuidelijk deel (bij de tennisclub) uitgewerkt en besproken met belanghebbenden. Het college stelt voor om nu eerst het noordelijk deel aan te pakken. Om de weg optimaal te vergroenen is het voorstel om de weg af te sluiten voor autoverkeer en een fietspad aan te leggen. Wegens gebrek aan middelen wordt het zuidelijk deel later opgepakt.  

Minder steen, meer groen bij het noordelijk deel van de Ver Huellweg

Verbeteren van de inrichting
De paden, het meubilair en de borden worden vernieuwd, ‘passend bij het karakter van de Scheveningse Bosjes’, zoals het in de visie voor de Scheveningse Bosjes staat omschreven. Beter toegankelijke paden, passende bankjes en duidelijke borden is straks realiteit. In een aantal bijeenkomsten en via online participatie hebben bewoners gereageerd op de plannen. In eerste instantie ligt de focus op een verbeterslag in het zuidelijk deel van de Scheveningse Bosjes tussen de Kerkhoflaan en de Scheveningseweg. De werkzaamheden starten eind 2021.  

Beheerplan Scheveningse Bosjes
Het ‘versterken’ van de natuurwaarden van de bosjes was een van de doelstellingen in de visie. Met een nieuw beheerplan voor het gebied willen we het bos gezonder en mooier maken met meer variatie in planten, bomen, vogels en insecten. Bewoners hebben tijdens diverse bijeenkomsten en wandelingen hun reactie gegeven op de plannen. De uitvoering van het beheerplan start aan het einde van dit jaar. Lees er hier meer over.

Vragen of opmerkingen?
De volledige brief aan de gemeenteraad is hier te lezen. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar scheveningsebosjes@denhaag.nl. 

Cookie-instellingen