Evenementenbeleid

 

 

In het Westbroekpark kennen we sinds 2017 private markten en al langer (grote en kleine) evenementen. Een aanvraag om een evenementenvergunning wordt op grond van de 'Algemene Plaatselijke Verordening' (APV) getoetst op aspecten van openbare orde en veiligheid. Op dit moment is er geen formeel-juridisch instrument om aanvragen om evenementenvergunningen voor bijvoorbeeld het Westbroekpark te weigeren. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een locatiebeleid voor de stad. We maken een stedelijk kader waarmee we, op basis van locatieprofielen, de evenementen goed kunnen spreiden over de evenementenlocaties in de openbare ruimte, waaronder het Westbroekpark. Belangrijke aspecten die hierbij worden betrokken zijn onder andere bereikbaarheid, duurzaamheid, geluidsbelasting, bescherming van flora, fauna en bodem. De hoofdlijnen voor het locatiebeleid zijn naar verwachting rond de zomer van 2020 bekend.

Cookie settings