Evenementenbeleid

Terug naar home

In het evenementenbeleid dat nu in de maak is, gaan we de voorwaarden voor een vergunning scherper formuleren. Bij het afgeven van een vergunning wordt gekeken of het past bij de voorgestelde locatie en of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn. Activiteiten zullen meer moeten passen bij het aangescherpte profiel van het Westbroekpark, Scheveningse Bosjes en Waterpartij; natuur, rust, herdenken, rozen.

Bij het formuleren van het evenementenbeleid zullen we potentiële bezoekers, omwonenden en belangenorganisaties raadplegen. Op basis van de visie van bewoners evalueren we de verordening en leggen dit in 2018 met het evenementenpaspoort voor aan de raad.

Voor venten is geen vergunning nodig. Op grond van openbare orde en veiligheid zou het venten wel verboden kunnen worden. Maar op dit moment is daar geen aanleiding toe.

De gemeente neemt het advies van de Denktank ter harte om als er vastgoed vrij komt, aankoop te overwegen.

Vragen? Mail naar scheveningsebosjes@denhaag.nl. en geef aan over welk project je vraag gaat.