Doctor Aletta Jacobsweg

Terug naar home

Er wordt een sterfietsroute aangelegd voor Scheveningen Bad, onder andere het deel tussen de Javastraat en de Kurhausweg. De Dr. Aletta Jacobsweg maakt onderdeel uit van dit tracé. Het vergroenen van de Dr. Aletta Jacobsweg wordt daarom opgenomen in het project sterfietsroute Scheveningen Bad.

Er is een plan van aanpak in de maak en er wordt een inventarisatie gemaakt van knelpunten. Omwonenden en belangenorganisaties kunnen in 2018 de projectleider adviseren over de mogelijkheden voor vergroening van de Aletta Jacobsweg. Uiterlijk eind 2018 wordt een visie aan hen voorgelegd. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie van de Teldersweg kan worden bepaald of uitvoering in 2019-2020 haalbaar is. Eind 2018 wordt hier duidelijkheid over gegeven.

Cookie settings