Doctor Aletta Jacobsweg

Er wordt een sterfietsroute aangelegd voor Scheveningen Bad, onder andere het deel tussen de Javastraat en de Kurhausweg. De Dr. Aletta Jacobsweg maakt onderdeel uit van dit tracé. Het vergroenen van de Dr. Aletta Jacobsweg wordt daarom opgenomen in het project sterfietsroute Scheveningen Bad.

De vergroeningsopgave van de Dr. Aletta Jacobsweg wordt meegenomen in het project Sterfietsroute Scheveningen Bad. In dat project wordt de route tussen de binnenstad (Nassauplein) en Scheveningen Bad (Kurhausweg) aantrekkelijker gemaakt voor de fietser. Dit betekent dat gekeken wordt waar fietspaden veiliger (vrijliggend), comfortabeler (geasfalteerd) en sneller (minder oponthoud en direct) gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt de weg opnieuw ingericht. Omdat de Dr. Aletta Jacobsweg onderdeel uitmaakt van deze route, kunnen we hier ook de vergroeningsopgave meenemen. Een groene omgeving is ook aantrekkelijk voor de fietser.

Het project is opgestart tegen de zomer van 2020. Verwacht wordt dat de schetsontwerpen voor alle onderdelen, waaronder de Aletta Jacobsweg, eind 2020 / begin 2021 gereed zijn. En dat het VO rond de zomer van 2021 klaar is. We betrekken belanghebbenden in het ontwerpproces.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen