Broedseizoen: Denk aan de dieren. Maar waarom eigenlijk?

15-03-2022

Tijdens het broedseizoen, dat 15 maart begint, hebben dieren rust nodig om te broeden, paren en baren. Boswachters Mark en Alex leggen uit waarom die rust belangrijk is. En vertellen wat jij kunt doen voor de dieren in onze stadsnatuur. Simpel: Blijf op de paden en houd honden aan de lijn.

Je hoeft in het broedseizoen echt niet te fluisteren of op je tenen te lopen in de natuur. Nee, het is veel simpeler dan dat! Je helpt broedende dieren door op de paden te blijven en honden aangelijnd te houden. Natuurlijk mogen honden wel los op speciale losloopgebieden. Dat is op borden aangegeven.

De natuur is het thuis van vogels, egels, vossen, konijnen, eekhoorntjes, reeën, fazanten en vele andere dieren.“Vaak komen dieren verzwakt uit de winter en hebben ze al hun energie nodig om voedsel te zoeken en hun territorium af te bakenen. En dan moeten ze ook nog eens een partner zoeken en laten zien dat ze de mooiste en sterkste zijn”, zegt Mark Kras. Hij is boswachter bij Staatsbosbeheer en werkt in het Haagse Bos en andere delen van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Jonge dieren zijn kwetsbaar. 


Blijf op de paden
In het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur dus extra kwetsbaar en hebben dieren rust nodig. Daarom vragen het Nationaal Park Hollandse Duinen, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers op de paden te blijven. G
elukkig zijn de meeste paden zo aangelegd dat er voldoende ruimte is voor wandelaars, fietsers en ruiters en er ook voldoende rustgebieden zijn waar dieren zich kunnen terugtrekken.

“Dieren zijn eraan gewend dat mensen op de paden blijven. Zodra je van het pad afgaat, ruiken ze gevaar, krijgen een verhoogde hartslag en vluchten. Dat kost veel energie, die ze juist nodig hebben voor de voortplanting om hun soort in stand te houden”, zegt Mark. “En de kans bestaat dat er minder dieren worden geboren en dat ze zelfs uit onze gebieden wegtrekken”, zegt boswachter Alex van der Velden van gemeente Den Haag.

Boswachter Alex vraagt bezoekers op de paden te blijven en de honden aan de lijn te houden (Foto: Valerie Kuypers)


Honden aan de lijn
Het tweede advies is: Houd honden aan de lijn. “Loslopende honden gaan op jacht. Als ze eenmaal achter een konijn, vos of fazant aangaan, kan het baasje roepen wat hij wilt, maar is de schade al aangericht. Zo verstoren ze vogels die op de grond broeden of reekalfjes of jonge vosjes”, zegt Alex. Dieren die vluchten kunnen een gevaar voor het verkeer zijn, gewond of uitgeput raken en doodgaan.


In veel gebieden hangen vanaf 15 maart borden en spandoeken met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Bij Westduinpark en Bosjes van Poot staan de regels met krijt op de paden. “Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers in de natuur vragen om exact hetzelfde”, zegt Mark.

Het broedseizoen in Den Haag loopt van 15 maart tot 15 juli en in Meijendel (het gebied van Dunea) van 1 maart tot 1 september. 

Geniet van de natuur en:

  • Blijf op wandel-, fiets- en ruiterpaden
  • Houd honden aan de lijn


Voorkom boetes! 
Een boete voor loslopende honden is niet mals, namelijk €100,- en is €150,- op verboden plaatsen, zoals speeltuinen. Meer informatie over de regels voor het uitlaten van honden vind je hier

Tip!
Meeuwen zijn beschermde dieren en kunnen tijdens de broedperiode voor veel overlast in de stad zorgen. Lees hier wat je kunt doen tegen overlast. Bijvoorbeeld bij de gemeente gele vuilniszakken ophalen. Deze zijn gratis.

Omgewaaide bomen opruimen en paden vrij maken
Door de stormen in februari zijn veel bomen in onze natuurgebieden beschadigd en gevaarlijk geworden voor bezoekers. Boomverzorgers en hoveniers zijn nog altijd druk met het opruimen van takken en stammen om paden veilig en begaanbaar te maken. Ze controleren daarbij of er geen nestjes in zijn gemaakt. Takken en stammen die niet in de weg liggen en ongevaarlijk zijn, ruimt de gemeente na het broedseizoen op.

 


 [Tekst: Merijn van Grieken]

 

Nieuwsbrief

Niets meer missen van onze verhalen over het Haagse Groen en de stadsnatuur? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen