Extra aandacht voor beschermde natuur in het Westduinpark

04-08-2020

Het Westduinpark is ongekend populair. Wandelaars, hondenbezitters, fietsers, strandgangers en jongeren genieten optimaal van dit beschermde natuurgebied. Om bijzondere flora en fauna zo goed mogelijk te beschermen, zijn er regels en wordt er extra gesurveilleerd.

De schoonheid, de stilte, de afwisselingen in landschap, de diversiteit aan natuur. Of je nu een wandelaar, hondenbezitter, rustzoeker of fietser bent, we komen allemaal graag in het Westduinpark. Het is een makkelijk bereikbaar en uniek stuk natuur tussen de stad en het strand. Dit grootste groengebied van Den Haag maakt deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

De blauwe zeedistel hoort echt bij de duinen. Het is een van de big five van het Westduinpark. 


Behalve dat de duinen ons beschermen tegen de zee, is het park een kwetsbaar Natura-2000 gebied met een extra beschermde status. Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De aaneengesloten duinen tussen Kijkduin en Scheveningen hebben vele waardevolle beschermde planten- en diersoorten, zoals zeedistels, rugstreeppadden, zandhagedissen en meervleermuizen die in de bunkers overwinteren.

De zandhagedis leeft graag in het Westduinpark en behoort tot de big five van het gebied.

Meer bezoekers, meer overlast

Om de flora en fauna tegen verstoring van de mens te beschermen, is het belangrijk dat bezoekers zich aan de regels houden. Hoewel het Westduinpark altijd al goed bezocht wordt, is het door de coronacrisis nog drukker geworden in het duingebied. "Helaas zorgen meer bezoekers vaak ook voor meer overlast", weet Miguel Serton, teamhoofd Handhaving van gemeente Den Haag.

In de duinpannen en langs de paden worden regelmatig peuken, plastic en glas teruggevonden. “Zwerfafval hoort niet in de natuur en is ook gevaarlijk omdat er brandjes kunnen ontstaan", zegt Serton. Het is verboden om te barbecueën of open vuur te maken. Ook zorgt drugs- en alcoholgebruik tot overlast en gaan bezoekers vaak van de paden af. Daarmee beschadigen ze onder andere jonge plantjes. "Blijf daarom op de wandel- en struinpaden. Deze staan aangegeven met groene palen en gaan door de wildernis zonder de natuur geweld aan te doen", zegt Serton.

 Bezoekers hebben een verantwoordelijkheid voor hun omgeving.

Extra handhavers, extra rondes

Serton en zijn medewerkers zien dat het drukker is dan voorgaande jaren rond deze tijd. "Het is goed om te zien dat mensen van onze natuur genieten en er gebruik van maken. Maar daar hoort ook bij dat je met respect voor diezelfde natuur omgaat. Alleen dan kunnen we dit kwetsbare gebied beschermen en behouden”, zegt Serton. Daarom heeft de gemeente besloten om extra handhavers in te zetten en ze extra rondes in het gebied te laten surveilleren. Daarbij vindt er een nauwe samenwerking plaats met de politie en de brandweer.

De surveillance komt bovenop het gebruikelijke toezicht van de gemeentelijke boswachters in de groengebieden. Zij houden scherp toezicht en surveilleren te voet, te fiets en met de auto. De boswachters zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en kennen de Wet Natuurbescherming als geen ander. "Zo treden zij op als bezoekers de orde verstoren, van de wandelpaden gaan, dieren opjagen (vaak door loslopende honden) en planten of (delen van) bomen meenemen", legt Serton uit.

Samenwerken met groen- en strandbeheerders

De Haagse boa’s surveilleren ook op de Zandmotor en het Zuiderstrand. Zij letten hier niet alleen op overlast van honden en zwerfafval, maar controleren bijvoorbeeld ook of mensen een geldige ontheffing hebben voor rijden op het strand. De boswachters werken nauw samen met de groen- en strandbeheerders om illegaal bezoek, vervuiling en vernieling tegen te gaan. 

'Het is goed om te zien dat mensen van onze natuur genieten en er gebruik van maken.'


“Zodra een melding van overlast binnenkomt wordt deze door de handhavers bekeken. Mogelijk passen we onze diensten aan om bijvoorbeeld overtreders op heterdaad te pakken. Vaak is dit een gecoördineerde actie tussen de boswachters, de ‘blauwe handhavers’ en de politie”, zegt Serton. Onlangs werd met succes een samenwerkingsactie uitgevoerd. Daarbij werd gebruikt gemaakt van een politiehelikopter. Er werden enkele kampvuurtjes aangetroffen en een aantal boetes uitgedeeld voor vernieling en openbaar dronkenschap. 

Regels duidelijk maken

De boswachters en handhavers zetten zich dagelijks in om de groengebieden en ook het beschermde Westduinpark groen, mooi en leefbaar te houden. “Maar dat kunnen we niet alleen. Bezoekers zijn welkom, maar hebben ook een verantwoordelijkheid voor hun omgeving”, zegt Serton. De gemeente wil de regels van het Westduinpark nog duidelijker maken door duidelijkere borden met regels neer te zetten. Ook werkt de gemeente de komende tijd intensief aan herstelwerkzaamheden van bijvoorbeeld het hekwerk. 
 


De spelregels op een rij:

·       Blijf op de aangegeven de paden (herkenbaar aan palen en borden)

·       Houd honden aan de lijn

·       Honden mogen los bij losloopgebieden of op het strand tussen strandslag 9 en 10

·       Ruim hondenpoep op

·       Ruim afval op in de prullenbakken of neem het mee

·       Parkeer je fiets in de daarvoor aangewezen rekken

·       Gemotoriseerd verkeer mag de duinen niet in

·       Voer en verstoor de dieren niet

·       Maak geen open vuur en ga niet barbecueën

·       Gebruik geen drone of metaaldetectoren 

·       Veroorzaak geen geluidsoverlast 

·       Neem geen (delen van) planten, bomen, paddenstoelen, zand of grond mee

·       Bel bij nood, brand en of spoedgevallen bel ik alarmnummer 112

·       Bij geen spoed maar wel politie bel 0900-8844

Mag er dan helemaal niets?

Nee hoor! Heel veel mag wel? Namelijk: volop genieten van de stilte, de rust en de dieren die je ziet! 

Jacobskruiskruid is een van de dodelijkste planten die op de Nederlandse weiden groeit.

De big five van het Westduinpark & Wapendal:

Je hoeft niet naar Afrika om de big five te zien. In het Westduinpark & Wapendal kom je al een heel eind met deze bijzondere planten en dieren. Het lijstje staat symbool voor de soortenrijkdom in dit natuurgebied.

  • De Peperbus
  • De Nachtegaal
  • De Zandhagedis
  • De Blauwe Zeedistel
  • De Schotse Hooglander
De Schotse Hooglander; ook die behoort tot de big five aan planten en dieren die je hier kunt zien.


Lees ook:

Gulden Klinker voor de Werkgroep Ecologisch Beheer Westduinpark
Op pad met Eric Wisse, vrijwillig natuurbeheerder van het Westduinpark

Tekst: Merijn van Grieken

 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van al het nieuws rondom het Haagse Groen.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen