Bezige bijtjes leren buiten

02-04-2019

Buiten leer je beter! En het is ook nog eens heel leuk. Op de Nationale Buitenlesdag geven 2653 scholen door het hele land les in de buitenlucht. Ook in Den Haag. Wij namen een kijkje bij de bezige bijtjes van Daltonschool Helen Parkhurst. Zij kregen buiten les en namen een bijenhotel in ontvangst.

Op de Haagse Daltonschool Helen Parkhurst besteden ze het hele jaar door veel aandacht aan het thema natuur- en milieu. Iets doen met de Nationale Buitenlesdag was voor hen dan ook vanzelfsprekend. En ze hadden dit jaar wel een hele BIjzondere editie...

Extra BIJzondere buitenles

Zij kregen vandaag namelijk een bijenhotel van de Provincie Zuid-Holland op hun schoolplein. Het is inmiddels wel algemeen bekend dat de wilde bijen het moeilijk hebben en er steeds meer dood gaan. En dat terwijl de bij  onmisbaar is voor ons; ruim 75 % van onze voedselgewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door insecten.Tijd voor actie dus. De provincie Zuid-Holland geeft daarom de komende weken aan ruim 1000 gemeenten, scholen, kinderboerderijen en andere organisaties bijenhotels. Leraar Sander Boef :”Onze Buitenlesdag zal dus voor een groot deel in het teken van dit hotel en haar bewoners staan. Aan de hand van speciaal bijenlesmateriaal komen de kinderen meer te weten over de leefwereld van de bij, de belangrijke rol van bijen en de verschillende soorten. In het hotel zitten de Gewone Maskerbij, de Rosse Metselbij en de Wormkruidbij. Ken jij de verschillen?”

“We geven graag een warm welkom aan de bijen…”

Hannie Korthof, programmamanager Bijenlandschap van Omgevingsdienst West-Holland, is blij dat de school een bijenhotel plaatst. “Met onze actie willen we iedereen bewust maken van de problemen van de bij en dat we daar met z’n allen iets aan moeten en kunnen doen. We zijn blij dat de Helen Parkhurstschool ook een schakeltje is geworden in het bijenlandschap dat we nodig hebben: een groot netwerk van tuintjes, schoolpleinen, bosjes of weilanden met heel veel bloemen. Zodat de bij met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes van het ene gebied naar het andere kan vliegen. ”

De Helen Parkhurstschool geeft graag een warm welkom aan de bijen. “Voor de kinderen is het een leuke manier om meer te weten over de bij en als school zijn we blij dat we zo een concrete bijdrage kunnen leveren aan het voorbestaan van de bijen."

"Er was van alles te doen, zien en ervaren. Iedereen was enthousiast”

De komst van het bijenhotel sluit ook heel goed aan op eerdere activiteiten van de school. De Helen Parkhurst streeft de Daltondoelen na waarbinnen het dragen van verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor elkaar, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, reflectie en eigenaarschap een grote rol spelen. Natuuronderwijs is voor hen het hele jaar door een belangrijk thema. Ook hun jaarlijkse nationale Daltondag stond in het teken van groen. Samen met ouders en hulp van mensen van IVN en Natuur-en milieueducatie van de gemeente Den Haag werden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo maakten leerlingen kleine bijenhotels en voederplanken voor vogels, onderzochten ze kleine diertjes, zaaiden ze groenten en bijenplanten en maakten ze zelf appelmoes. “Er was van alles te doen, zien en ervaren. Iedereen was enthousiast.”

"De mooie ervaring is nog vers…”

Na deze succesvolle groene Daltondag, was het een logische stap om ook iets te doen aan de Landelijke Buitenlesdag. “De mooie ervaring is nog vers. "We gaan lekker buiten aan de slag, met rekenen en taal, maar uiteraard ook met de natuur. Bij de invulling van de lessen maken we gebruik van de speciaal ontwikkelde Buitenlesbundel van de IVN, daar staan veel leuke ideeën in.”

“Zo draagt onderwijs bij aan een juiste houding voor de toekomst”

Voor leerkracht Karin Baptiste is het belang van natuur- en milieueducatie onmiskenbaar. “We kunnen niet zonder de natuur om ons heen. We moeten er zuinig op zijn en hebben zelf een verantwoordelijkheid voor een goede leefwereld. Dat is iets wat iedereen moet inzien en wij willen dit onze leerlingen meegeven. Met diverse activiteiten maken we onze kinderen bewust van natuur en milieu, ook dat ze de schoonheid ervan mogen beleven. Zo draagt onderwijs bij aan een juiste houding voor de toekomst.”

En de kinderen? Die vonden het een hele BIJzondere buitenlesdag en hebben op en top genoten van het buiten zijn!  
 

Het was een BIJzondere buitenlesdag


Meer weten?
Meer informatie over de Nationale Buitenlesdag vind je op de website www.buitenlesdag.nl.
In Den haag werd door 106 groepen buiten les gegeven, op of rond het schoolplein. Ook werden diverse lessen op de stadsboerderijen en de schooltuinen gegeven. Meer informatie over natuur-en milieueducatie en lespakketten vind je op de website van de gemeente Den Haag (linken).

Wil jij de bij ook helpen? Word dan een schakel in het bijenlandschap en kijk op Nederlandzoemt.nl of Bijenlandschap.nl wat je kunt doen. Buzz mee over jouw bijenactie via #bezigebijtjes of tag ons via facebook @ Groene Cirkel Bijenlandschap. Bekijk via de bijencampagnekaart ook de grootste hotelketen van Zuid-Holland.

Lees ook:


Tekst: Didi Cobussen
Beeld: Remco Zwinkels

Cookie-instellingen