Het Haagse Bomenfonds

22-03-2018

Als er in Den Haag een boom moet worden gekapt dan moet er altijd een vervangende boom geplant worden. Zo blijft Den Haag mooi groen. Bij bouwplannen lukt het niet altijd om hetzelfde aantal bomen terug te planten. Lees hier over de werking van het Haagse Bomenfonds.

Als er een straatboom moet worden gekapt dan is er daarna vrijwel altijd voldoende ruimte om weer een nieuwe boom te kunnen planten. Maar wat nu als een deel van de bomen echt niet terug kan komen omdat het niet meer past in het bouwplan? De aanvrager van de kap moet dan een plan meesturen waarop de nieuwe bomen zijn ingetekend en de aanvrager zal een storting moeten doen in Haagse Bomenfonds voor de bomen die niet terug geplant kunnen worden.  

Taxatie bomen
Een gespecialiseerde ’beëdigd’ taxateur bepaalt wat een boom waard is en hoeveel geld er dus gestort moet worden in het Bomenfonds. Een taxateur brengt de verschillende eigenschappen van de boom in kaart zoals de boomsoort, de status van een boom (is het een boom in een bosplantsoen of bijv. een straatboom?) en er wordt gecheckt hoe de boom is verzorgd. De taxateur bepaalt ook wat de gezondheid van de boom is en of de boom zich nog verder zou kunnen ontwikkelen of al in zijn ‘aftakelingsfase’ verkeert.

Door alle vragen langs te lopen, wordt uiteindelijk de waarde van een boom bepaald. En de verschillen zijn daarbij heel groot. Een boom die bijvoorbeeld spontaan is ontstaan en die nooit specifiek boomonderhoud heeft gehad kan bijvoorbeeld € 100,- waard zijn terwijl een straatboom die gezond en altijd goed verzorgd is zomaar € 2.000,- waard is. Het gemiddelde bedrag dat wordt vergoed om een nieuwe boom te planten is € 1.500,- (dit zijn de kosten voor alle werkzaamheden die nodig zijn om een nieuwe boom te planten)

Met het geld dat gestort wordt in het Bomenfonds plant de gemeente nieuwe bomen. We proberen de vervangende bomen dichtbij de plek waar gekapt moest worden, terug te planten. Als dat niet mogelijk is, dan wordt de boom ergens anders in het stadsdeel terug geplant. 

Cookie-instellingen