Weg met plastic, kroos en algen! Schoon water voor plant en dier

01-09-2022

Plastic flesjes, blikjes en piepschuim… Het drijft allemaal in Haagse sloten, grachten en kanalen. Afval, kroos en algen worden de komende tijd opgeruimd. En de ploeg maait ook meteen de oevers. “Voor kikkers, vissen en waterplanten is schoon water heel belangrijk”, zegt waterexpert Arthur Hagen.

Het water is onderdeel van het ecosysteem in onze stad. “Onze planten en dieren zijn gebaat bij een zo schoon mogelijke omgeving en zo min mogelijk onnatuurlijke stoffen”, zegt stadsecoloog Martin van den Hoorn. “Het liefst zien we divers water waarop waterlelies en gele plomp drijven en waarin vissen en andere onderwaterdiertjes zwemmen”, aldus Arthur van gemeente Den Haag.

"Gezond water is water zonder verstikkende hoeveelheden kroos en algen”, zegt Arthur.


Maaiboten en trekkers
Daarom zie je de komende maanden trekkers met maaiers aan de wal en maaiboten in onze sloten, grachten en kanalen. Er wordt niet meer weggehaald dan nodig en waar kan, blijft de beplanting langs oevers staan. “Dankzij de jaarlijkse schoonmaakactie kan het water goed doorstromen en blijft de kwaliteit goed. En dat is belangrijk voor plant en dier”, zegt Martin. Het najaar is de beste tijd. Planten hebben dan hun zaad al verspreid, er zijn geen broedende vogels meer en vissen, insecten en kikkers zijn nog niet in winterrust.

De komende maanden zie je trekkers met maaiers aan de wal en maaiboten in onze sloten, grachten en kanalen.


Onderwaterwoestijn
Kroos en algen worden opgeruimd om het water weer gezond te krijgen. “Kroos verstikt de onderlaag van het water. Waterplanten en dieren krijgen geen of onvoldoende zonlicht en zuurstof en gaan dood. Het water wordt daardoor een soort onderwaterwoestijn. Gezond water is dus water zonder verstikkende hoeveelheden kroos en algen”, zegt Arthur.

Plastic wordt microplastic
Ook het zwerfafval, zoals plastic flesjes en tasjes, blikjes en piepschuim en ander afval wordt opgeruimd. Zwerfafval is gevaarlijk en schadelijk voor planten en dieren. “Eenden en zwanen kunnen het opeten, vissen kunnen verstrikt raken in een tas en meerkoeten maken er nesten van. Als een watervogel plastic inslikt, hoopt het zich op in de maag. Hierdoor verdwijnt het hongergevoel en gaan de dieren dood met een maag vol plastic. Of ze raken erdoor bekneld”, zegt stadsecoloog Martin.

Zwerfafval in het water is gevaarlijk en schadelijk voor planten en dieren.


Bovendien breekt plastic niet af in de natuur. Het plastic breekt tot steeds kleinere stukjes af, totdat je ze niet meer ziet. “Dat noemen we microplastics. Met de stroming van het water, kan een deel van het microplastic weer naar zee stromen en daar kan het weer schade aanrichten aan het onderwaterleven. Als het eenmaal in de natuur zit gaat het niet meer vanzelf weg en is het heel lastig om het eruit te halen”, zegt Arthur.

Daarom wordt het plastic aan de oppervlakte van het water dagelijks verwijderd door vier slootploegen. Daarnaast draait er een proef met een plasticvanger, een soort grote fuik met grijparmen. Die vangt zwerfafval op.

Dankzij de jaarlijkse schoonmaakacties wordt het water in de Haagse sloten, grachten en kanalen steeds schoner.


Onderwaterleven
Dankzij de jaarlijkse schoonmaakacties wordt het water in de Haagse sloten, grachten en kanalen steeds schoner. “We zien dat kroos en algen minder kans krijgen. Dat is positief voor het onderwaterleven, de waterplanten en de diertjes in onze sloten”, zegt Arthur. Om de natuur zo min mogelijk te schaden werkt de gemeente volgens de richtlijnen van de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Mocht je een bootje of andere spullen in het water hebben liggen, haal deze dan weg zodat het werk goed kan worden uitgevoerd.

Kijktip!
Wil je eens zien hoe het schoonmaken van onze sloten in zijn werk gaat? NPO maakte in 2017 een filmpje over ons werk.

Lees ook:
‘Kroosbusters’ maken onze sloten schoon

 

Nieuwsbrief

Niets meer missen van onze verhalen over het Haagse Groen en de stadsnatuur? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen