Start bosbeheer in de Scheveningse Bosjes

10-01-2022

Met goed beheer wordt het bos gezonder en mooier en komt er meer variatie in planten, bomen, vogels en insecten. Deze week starten we met het bosbeheer in de Scheveningse Bosjes. Lees hier wat we gaan doen.

Ruimte maken voor mooie, oude bomen
“Een van de eerste acties die we gaan uitvoeren is het ‘dunnen’ van het bos”, vertelt Albert-Jan van de Scheur, beleidsmedewerker grote groengebieden bij de gemeente. “Er staan prachtige eiken en andere mooie oude bomen in het bos die moeten concurreren met andere bomen die eromheen staan, in de Scheveningse Bosjes is dat vooral esdoorn. Door die bomen weg te halen, geven we oude grote bomen weer ruimte en licht om gezond te blijven.” In het participatietraject voor het nieuwe beheerplan bleek dat veel bewoners voorstander zijn om oude eiken ruimte te geven. De bomen die we weghalen, worden gemarkeerd met een gele stip.

Waarom dunning in een bos nodig is

Meer licht voor nieuwe planten en struiken
“Oude bomen krijgen de ruimte om te groeien en een bijkomend voordeel is dat er ook meer licht op de bodem komt”, aldus Albert-Jan. In de Scheveningse Bosjes staan heel veel jonge esdoorns. Door een deel daarvan weg te halen, ontstaat er meer ruimte voor andere  struiken en bomen. Op de plekken waar we jonge esdoorn weghalen, planten we weer nieuwe bomen (zoals de haagbeuk, eik en linde) en struiken (bijvoorbeeld de kardinaalsmuts, meidoorn, hulst en sleedoorn). Zo krijg je meer variatie in het bos. En de struiken zijn ook goede schuilplekken voor kleine diertjes en hun vruchten of bloemen trekken weer insecten aan.”

Open plekken
In de Scheveningse Bosjes zijn ook veel mooie, open plekken. Op die plekken is meer licht en daardoor groeien er verschillende struiken, kruiden en bloemen waar wilde bijen, vlinders en andere insecten op afkomen. En dat is weer goed voor de vogels. Het bos groeit aan de randen ook flink door en hierdoor dreigen de open plekken overwoekerd door boom- en plantsoorten die het hardst groeien. Onderdeel van het bosbeheer is dus om de bosrand terug te dringen om meer ruimte en licht te creëren. Na de werkzaamheden worden ook hier weer verschillende soorten struiken terug geplant.

Ook aan de bosranden worden nieuwe struiken geplant

Daarnaast plaatsen we op een aantal plekken in het bos zogenoemde takkenrillen. Dit zijn een soort natuurlijke hekjes, gemaakt van takken. Er zijn in de loop der jaren veel paadjes in het bos ontstaan naast de ‘officiële’ paden. We willen de natuur de ruimte geven om zich te herstellen en vogels en andere dieren rust geven. Daarom sluiten we aantal paadjes af.

Aan het werk!
Zoals je in het filmpje kunt zien, werken we bij het beheer van veel Haagse bossen met paarden voor bijvoorbeeld het uitslepen van de boomstammen. Ook bij de Scheveningse Bosjes zetten we  paarden in maar wordt er ook gewerkt met een kraan om bepaalde bomen uit het bos weg te krijgen. De bomen staan op plekken waar de paarden niet goed bij kunnen. De bosbodem wordt zo goed mogelijk beschermd tijdens de werkzaamheden.

Aanpak in vijf jaar
We pakken niet in een keer het hele gebied aan. Het beheerplan voor de Scheveningse Bosjes wordt in vijf jaar uitgevoerd. Volgend jaar zijn weer andere delen van de Scheveningse Bosjes aan de beurt. Bekijk hier welke delen de komende jaren aan de beurt zijn. 

Vragen?
Vragen of opmerkingen kun je mailen naar scheveningsebosjes@denhaag.nl. Het beheerplan voor de Scheveningse Bosjes is na uitgebreide participatie met een groep betrokken bewoners tot stand gekomen. Je kunt het plan hier nog eens teruglezen: Vaststellen beheerplan Scheveningse Bosjes 2020-2030 Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

Lees ook:

Het Favoriete Groen van Caroline de Jong (VN) over de Scheveningse Bosjes

 

 

 

Nieuwsbrief

Niets meer missen van onze verhalen over het Haagse Groen en de stadsnatuur? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen