Vacature: lid Adviesraad Monumentale Bomen Den Haag

23-09-2021

De gemeente Den Haag heeft speciaal beleid voor monumentale bomen. Bomen in onze stad kunnen monumentaal worden verklaard als zij voldoen aan de geldende eisen. Monumentale bomen krijgen extra aandacht en zijn bijvoorbeeld terug te vinden op de Haagse Bomen app.

De Adviesraad Monumentale Bomen adviseert het college van Burgemeester en Wethouders zowel over de lijst van monumentale bomen als over het verlenen van ontheffingen voor deze bomen. De Adviesraad is genoemd in de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV) en bestaat uit een vertegenwoordiger van de (Landelijke) Bomenstichting, leden van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN) en tenminste één onafhankelijke boomdeskundige. De Adviesraad is op zoek naar een nieuw lid. 

De Adviesraad biedt eens in de vijf jaar een advieslijst van potentieel monumentale bomen aan het College aan. Het College beslist vervolgens welke bomen monumentaal worden verklaard. In 2020 is de lijst van monumentale bomen vernieuwd. 

Om tot de advieslijst te komen, schouwt de Adviesraad ieder jaar potentiële m
onumentale bomen in een of twee stadsdelen. De Adviesraad vergadert eens in de twee maanden. Daarnaast brengt de Adviesraad bij het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies uit over monumentale bomen van Den Haag.

Van de leden wordt verwacht dat zij door kennis en ervaring en een onafhankelijke opstelling een bijdrage leveren aan de Adviesraad. Kennis van het werkgebied is een voorwaarde. De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Uw sollicitatie voor de functie van lid van Adviesraad Monumentale Bomen kunt u richten aan College van BenW t/m zondag 31 oktober 2021 en sturen aan groenbeleid@denhaag.nl

Meer informatie?
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Martina van der Vegt door te mailen naar
 groenbeleid@denhaag.nl

(Foto Prinsevinkenpark, Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Martina van der Vegt)

 

Nieuwsbrief

Niets meer missen van onze verhalen over het Haagse Groen en de stadsnatuur? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen