Trots op onze stadsnatuur

13-08-2020

In een grote stad als Den Haag is de natuur altijd dichterbij dan je denkt. Niet alleen in onze duinen, bossen, landgoederen en parken, ook op de kademuren, de groene trambanen en in of op onze gebouwen kan de natuur je verrassen. Wij geven de natuur de ruimte en daar zijn we trots op.

In Den Haag zien we natuur als belangrijk onderdeel van de stad. Want: een stad met een vitale stadsnatuur is een gezonde stad. We hebben al een goede basis. Om dit zo te houden, en waar mogelijk te versterken, is een nieuwe Nota Stadsnatuur vastgesteld. Hierin laten we zien wat we gaan doen aan een gezond stadsecosysteem met meer biodiversiteit. 

Een stad met een vitale stadsnatuur is een gezonde stad. Er is al een goede basis.

Steentje bijdragen

Dat de biodiversiteit in heel Nederland onder druk staat, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Iedereen is het er dan ook over eens dat er iets moet gebeuren om een verdere teruggang van de biodiversiteit te voorkomen. En ook de grote steden kunnen hier een steentje aan bijdragen. Den Haag is een grote, maar groene stad met een rijke natuur, vertellen stadsecologen Esther Vogelaar en Martin van den Hoorn.

“Door onze ligging tussen kust en achterland kent de stad een grote variatie aan plekken waar flora en fauna goed kunnen gedijen. Ook in de binnenstad leven allerlei planten en dieren: ooievaars op schoorstenen, huismussen onder dakpannen, bloemen tussen trambanen, vissen in het water, planten in kademuren… noem maar op”, vertelt Esther. 

“Duinen, landgoederen, parken en bossen zijn met elkaar verbonden met verbindingszones en vormen onze stedelijke groene hoofdstructuur. In onze nieuwe Nota Stadsnatuur brengen we in kaart wat we allemaal kunnen doen om de biodiversiteit van onze stad verder te verbeteren.”

In de stad leven allerlei planten en dieren, zoals ooievaars op schoorstenen.

Leven naast én met elkaar

Wereldwijd groeien steden sterk en nemen steeds meer ruimte in beslag. Zo worden steden steeds meer een vast onderdeel van het leefgebied van veel planten en dieren. “Die ontwikkeling zien we ook in Den Haag. Mensen, dieren en planten leven naast én met elkaar. De komende jaren zullen er zelfs woningen worden bijgebouwd. Daarom is het zo belangrijk dat we de natuur die we hebben goed te beheren. We kunnen genoeg maatregelen nemen om de natuur een handje te helpen”, legt Martin uit.

Duinen, landgoederen, parken en bossen zijn met elkaar verbonden met verbindingszones.


Met het nieuwe beleid wil de gemeente zich vooral richten op het behoud van de gewone soorten flora en fauna. “De soorten die vroeger algemeen waren hebben het op dit moment zwaar. Hoe vaak zie je nog een huismus, spreeuw of egel, pinksterbloem, dotterbloem, dagpauwoog midden in de stad? Verbeteren van het leefgebied van deze huis-, tuin- en keukensoorten is belangrijk. Pas als het goed gaat met de gewone soorten kun je aandacht besteden aan de meer bijzondere”, zegt Martin. “We mogen ook de insecten niet vergeten. Zij staan aan de basis van de voedselketen dus hier willen we ons met ons beleid nadrukkelijk op richten.”

Wanneer zie je nog een dagpauwoog midden in de stad?

Natuurinclusieve stad

De stadsecoloog vertelt verder: “Om in Den Haag de natuur zoveel mogelijk de ruimte te geven, kiezen we voor een ecologische inrichting en een ecologisch beheer van parken, plantsoenen en groenstroken. Met het ecologisch beheer van de stad richten we ons vooral op insecten. Om ervoor te zorgen dat er ook bij kleine herinrichtingsprojecten aandacht voor de natuur blijft, gaan we werken met een natuurkansenscan. Deze scan richt zich op natuurwaarden die snel over het hoofd worden gezien, zoals de aanwezigheid van schuilplaatsen voor een egel of broedgelegenheden voor struweelvogels, vogels die broeden in struiken. Door voor de herinrichting de aanwezige waarden te (h)erkennen en met het nieuwe ontwerp rekening te houden met al aanwezige en te creëren natuurwaarden maken we Den Haag steeds meer een natuurinclusieve stad.”

Clingendael, een bijzondere plek in Den Haag.

Op de voet

Maar we hebben nog meer, zegt Esther. Ook gaat de gemeente groen en water, waar mogelijk, natuurlijker inrichten. “Bij het beheer van ons groen en water houden we nadrukkelijk rekening met de leefomstandigheden van planten en dieren, werken we aan een plantenrijk, helder stadswater met voldoende schuilplekken voor waterdieren en willen we proberen overlast veroorzakende planten en dieren beheersbaar houden. We volgen onze stadsnatuur op de voet, zodat we tijdig kunnen signaleren of bijsturen. Want onze stadsnatuur is al bijzonder en dat willen we graag zo houden”, zegt Esther.

Westduinpark. Onze stadsnatuur is al bijzonder en dat willen we graag zo houden

Maak kennis met onze stadsnatuur

Maak (nog meer) kennis met onze bijzondere Haagse stadsnatuur! We hebben een reeks korte filmpjes gemaakt waarin we steeds inzoomen op een bijzonder stukje natuur en hoe wij die natuur beschermen en beheren. In deze eerste aflevering leer je meer over de Haagse ooievaar.

Waarom de ooievaar? Wist je dat deze 'brenger van voorspoed' eind jaren 70 bijna uitgestorven was? Niet in ons Den Haag! Den Haag zou er zo anders uitzien zonder de ooievaar.  Je komt hem tegen op vuilnisbakken, in voetbalstadions én natuurlijk op meerdere andere plekken in de stad. Zoals hier op het nest aan het Suzannaland in Mariahoeve… 

Meer weten?

De nieuwe Nota Stadsnatuur is een uitwerking van de Agenda Groen voor de Stad. Zelf lezen? Je vindt de Nota Stadsnatuur in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Den Haag: RIS305824 Bijlage 1. In Den Haag geven we ruimte aan natuur in de stad, zien we natuur als onderdeel van de stad en zien we een vitale stadsnatuur als voorwaarde voor een gezonde stad. Wil je weten hoe we de stadsnatuur beschermen en versterken, kijk dan eens op de website van gemeente Den Haag

Lees ook:

De blog van onze stadsecoloog Martin in de vaste rubriek Op pad met Martin. 

 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van al het nieuws rondom het Haagse Groen.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen