Door Haags Bomenfonds blijft Den Haag mooi groen

20-03-2020

Stelregel in Den Haag is dat als een boom weg moet, dan moet er ook altijd een boom terug komen. Zo houden we Den Haag mooi groen. Bij bouwplannen lukt het niet altijd om hetzelfde aantal bomen terug te planten. Met hulp van het Bomenfonds zorgen we ervoor dat dit toch gebeurt. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Als er een straatboom moet worden gekapt dan is er daarna vrijwel altijd voldoende ruimte om een nieuwe boom terug te planten. Bij bouwplannen is dit niet altijd het geval omdat er soms te weinig plek is. Om zeker te weten dat deze bomen toch ergens in de stad terug komen, moet de aanvrager van de kap voor iedere boom die niet meer in zijn plan past geld storten in het Haagse Bomenfonds. Met dit geld kunnen wij dan de nieuwe bomen planten. We proberen deze bomen dichtbij de plek waar gekapt moest worden, terug te planten. Als dat niet kan, dan wordt de boom ergens anders in het stadsdeel terug geplant. 

Hoe bepalen de we de waarde van bomen?

Een gespecialiseerde ’beëdigd’ taxateur berekent wat een boom waard is. Deze taxateur brengt de verschillende eigenschappen van de boom in kaart zoals de boomsoort, omvang, de status van een boom (is het een boom in een bosplantsoen of bijv. een straatboom?) en er wordt gecheckt hoe de boom is verzorgd. De taxateur bepaalt ook wat de gezondheid van de boom is en of de boom zich nog verder zou kunnen ontwikkelen of al in zijn ‘aftakelingsfase’ zit.

Verschillen zijn groot

Door alle vragen langs te lopen, wordt uiteindelijk de waarde van een boom bepaald. En de verschillen zijn daarbij heel groot. Een boom die bijvoorbeeld spontaan is ontstaan en die nooit specifiek boomonderhoud heeft gehad kan bijvoorbeeld € 100,- waard zijn terwijl een straatboom die gezond en altijd goed verzorgd is zomaar € 2.000,- of meer waard is. Het gemiddelde bedrag om een nieuwe jonge boom te planten is € 1.500,- (dit zijn de kosten voor alle werkzaamheden die nodig zijn om een nieuwe boom te planten).

Cookie-instellingen