Nieuwe bomen op de Binckhorst

20-03-2020

Als een boom in Den Haag wordt gekapt dan is de regel dat er zo snel mogelijk een andere boom voor terugkomt. Meestal is dat in het eerste plantseizoen na het kappen. Een uitzondering hierop is als bomen gekapt moeten worden vanwege een bouwplan of reconstructie van wegen.

In dat geval kan je pas een vervangende boom planten als de bouw is afgerond of de vernieuwde weg klaar is. Bij grote projecten en bouwplannen kan dit soms wel enkele jaren duren.

Linden en iepen

Een voorbeeld hiervan is een grote ontwikkeling op de Binckhorst; de aanleg van de Rotterdamsebaan. Hiervoor moesten in 2014, 160 bomen aan de Binckhorstlaan wijken. De voltooiing van deze tunnel is in zicht. Als je nu in dat gebied rondloopt zie je dat aan beide zijden van de tunnelmond, in de middenberm boven op de tunnel en in een naastgelegen straat de afgelopen winter ruim tweehonderd vervangende linden en iepen zijn teruggeplant.

Cookie-instellingen