Het Haagse broedseizoen is weer begonnen

20-03-2020

Al 25 jaar geleden hebben we samen met de Haagse Vogelbescherming bepaald dat het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli is en er nergens gekapt mag worden. In deze periode zijn broedende vogels erg kwetsbaar en willen we ze zoveel mogelijk beschermen. 

Dit betekent niet dat we buiten deze periode niet aan onze vogels denken en er zomaar bomen gekapt mogen worden. Er zijn bijvoorbeeld ook vogelsoorten waarvan hun nesten jaarrond beschermd zijn door de Wet Natuurbescherming. Maar het respecteren van het ‘Haagse broedseizoen’ verkleint wel flink de kans op onwetende natuurfouten.

 Snoeien in het voorjaar

Ook bij snoeiwerkzaamheden waarvoor geen kapvergunning nodig is, kunnen broedende vogels worden verstoord. Daar tegenover staat dat het voor veel bomen en struiken beter is om ze in het voorjaar te snoeien. Het is daarom altijd van belang om eerst de boom, struik of haag goed te inspecteren voordat er gesnoeid gaat worden. 

Blog van Martin

Maar hoe weten de vogels nou dat het tijd is voor het broedseizoen? Daarover heeft stadsecoloog Martin een leuke blog geschreven.

Cookie-instellingen