Op naar een mooie én veilige kademuur Noordwal 

06-02-2020

Veel oude kademuren in Den Haag worden vervangen. Ze rusten op houten palen die niet meer stevig genoeg zijn. Aan de kade van de Noordwal is vorig jaar een noodoplossing aangebracht, maar vervanging van de hele muur is nu echt onvermijdelijk. En dat heeft gevolgen voor 18 kastanjes.

Daar is niemand blij mee, maar veiligheid staat voorop. Patricia Haltenhof (adviseur constructies) en Rijmond van der Pot (specialist cultuurtechniek ) zijn bijna dagelijks met de staat van de muur en het wel en wee van de bomen aan de Noordwal bezig. Zij leggen uit waarom de vervanging van de muur nu noodzakelijk is en waarom de bomen niet kunnen blijven staan. 

,,De kade blijft achteruitgaan en moet vervangen worden”

Patricia: ,,De kade aan de Noordwal is, net als veel andere kademuren in Den Haag, ruim honderd jaar geleden gebouwd op houten palen. Door ouderdom en door een bacterie in het hout, zijn de palen zo aangetast dat ze niet meer doen wat ze moeten doen. Ze kunnen de kade niet meer goed dragen. Vorig jaar hebben we nog een tijdelijke damwand als noodoplossing geplaatst om de beweging van de kade richting het water te vertragen en de complete vervanging nog even uit te stellen.” 

,,Behoud van bomen staat bij ons altijd voorop”

Collega Rijmond vult aan: ,,Met deze tijdelijke constructie wonnen we wat tijd. Deze tijd hebben we ook gebruikt om wel 9 varianten te onderzoeken waarmee we de kade konden vervangen met behoud van de bomen. Behoud van bomen staat bij ons altijd voorop. Helaas bleek er echt geen andere vervangingsmethode te bestaan en gaan we de kade vervangen met de beproefde methode. Hierbij kunnen de bomen helaas niet blijven staan. En dat laatste heeft alles te maken met hun conditie.”

,,…ook wij willen liever dat de bomen in leven blijven”

,,Veel bomen op de Noordwal zijn oud en hun conditie is niet goed; de helft van de bomen heeft een matige tot slechte conditie. Daarnaast is meer dan de helft inmiddels al aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Voor de meeste bomen geldt dat ze misschien nog zo’n 5 tot 10 jaar mee zouden kunnen, maar de laatste monitoring van de bomen laat duidelijk zien dat ze steeds slechter worden. Inmiddels hebben we voor één boom al een ‘kapvergunning dode of zieke bomen’ moeten aanvragen. Voor ons altijd weer een tegenvaller, want ook wij willen liever dat de bomen in leven blijven”, legt Rijmond uit. ,,Ook verplanten blijkt geen optie te zijn. De bomen hebben al hun reserves verbruikt om te overleven en hun herstellend vermogen is zo ver afgenomen, dat ze dit nooit kunnen overleven.”

,,Er moet nu zo snel mogelijk een nieuwe, stevige muur komen”

Ook de conditie van de muur laat steeds meer zien, dat uitstellen van de werkzaamheden echt niet meer verantwoord is. Patricia: ,,We meten iedere maand de beweging van de muur. Zo houden we vinger aan de pols en grijpen we in als dat nodig is. En de metingen tonen aan dat de muur blijft bewegen ondanks de tijdelijke noodoplossing. De belasting op de kade blijft doorwerken en de palen blijven achteruitgaan. Er moet nu zo snel mogelijk een nieuwe, stevige muur komen.”

,,Qua uiterlijk verandert de muur niks”

Het vervangen van een kademuur is een hele operatie en kent daarom een lange voorbereidingstijd. Patricia: ,,We kiezen bij de nieuwe kademuur aan de Noordwal dus voor dezelfde beproefde oplossing als bij de kademuren aan de Veenkade en de Toussaintkade: een verankerde damwand met een betonconstructie. Deze methode is efficiënt, zorgt voor zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden en heeft laten zien dat het werkt. De buitenkant werken we af met metselwerk zodat de muur qua uiterlijk niks verandert en op dezelfde plek terugkomt als de huidige muur.”

,,Het resultaat? Een mooie, veilige kade mét bomen die er weer jaren tegen kan”

Na ongeveer een jaar bouwtijd is er weer een nieuwe kade die mooi en veilig is. En ook aan de bomen wordt gedacht. Rijmond: ,,Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, planten we nieuwe en sterke bomen terug. Om de nieuwe bomen een goede toekomst te geven, zorgen we ervoor dat iedere boom voldoende plek heeft om te groeien. Met genoeg voeding komen ze dan tot volle wasdom.Wij kiezen voor een sterke boomsoort, zodat het beeld goed aansluit bij de al vervangen kade aan de overkant (Veenkade).Want uiteindelijk willen we toch allemaal hetzelfde resultaat; een mooie, veilige kade mét bomen die er weer jaren tegen kan.”
 

De kade aan de Noordwal met de tijdelijke oplossing

Overlast 

Dit jaar staat in het teken van de voorbereiding. De concrete vervanging van de kademuur en brugfundering vindt (grotendeels) plaats in 2021. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden aan de Hemsterhuisbrug (brugfundering en kademuur ) zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De Hemsterhuisbrug wordt weer draaibaar gemaakt en dat levert voordelen voor de waterrecreanten op. 

Meer weten?
Wil je weten hoe het vervangen van een kademuur in zijn werk gaat? Kijk dan eens op denhaag.nl/kademuren.
Heb je vragen? Neem dan contact op met het team kademuren:
T: 070-75 25 597
E: kademuren@denhaag.nl

Lees ook:

Veiligheid voorop bij aanpak Noordwal

- Valkenboskade wordt mooi groen

Waarom kunnen we bomen niet vaker verplanten?

De juiste boom op de juiste plek

- Video: zorg voor bomen bij grote projecten

 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van al het nieuws rondom het Haagse Groen.

Aanmelden

 

 
 
 
 

 

Tekst: Didi Cobussen
Beeld: Emmy de Graaf

Cookie-instellingen