De juiste boom op de juiste plek

19-12-2019

De juiste boom op de juiste plaats. Daar komt best wat bij kijken. Waar heeft welke boom genoeg ruimte, hoe kunnen we ziektes beperken en hoe zorgen we ervoor dat bomen en mensen elkaar niet in de weg zitten? Boomdeskundige Paul Boeters geeft een kijkje in het vak.

Hoewel bomen er al miljoenen jaren zijn, is het échte ‘straatbomenvak’ niet veel ouder dan 60 jaar. In het begin werden bomen alleen maar voor praktische doeleinden gebruikt: voor het hout, de bladeren en de vruchten. Enkele honderden jaren geleden werden sommige boomsoorten in het bos voor het eerst ‘geholpen’ door bosbouwers om groot te worden. Pas daarna begonnen ook in straten van dorpen en steden bomen te verschijnen en waren de eerste straatbomen een feit. 

,,Gaandeweg is van steeds meer boomsoorten de bruikbaarheid duidelijk geworden.”

Intussen hebben we veel geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende boomsoorten in onze stad. Boomdeskundige Paul:,,De één werd te hoog of te breed, de ander wilde niet groeien door de bestrating of zorgde voor wortelopdruk en weer een ander vond de zoute en soms sterke wind hier langs de kust niet fijn.” 
We hadden het voordeel dat het vanaf die tijd ook heel eenvoudig was geworden om bomen vanuit heel Europa of nog verder naar Den Haag te halen. Zo hebben we verschillende boomsoorten kunnen uitproberen.” Gaandeweg is van steeds meer boomsoorten de bruikbaarheid duidelijk geworden. Maar het experimenteren met nieuwe boomsoorten blijft nu ook nog gewoon doorgaan. Paul: ,, Door een breed assortiment bomen te blijven planten, kunnen we ook de gevolgen van nieuwe boomziekten beperken.”

,,We kijken ook goed naar de waarde van de boom op lange termijn”

Door de nodige ervaringen weten onze boomdeskundigen nu steeds beter welke boomsoort ze het beste waar kunnen planten. En dat is maar goed ook. Want straatbomen worden gemiddeld 50 jaar oud, en pas dan kan de boombeheerder weer nieuwe keuzes maken. Paul:,,We kijken ook goed naar de waarde van de boom op lange termijn. Hoe ouder en groter de boom wordt, des te groter zijn waarde voor mens en natuur. Ook hierbij is de juiste boom op de juiste plek heel erg van belang. Want de waarde voor mensen wordt een heel stuk minder als hij een groot deel van de dag zorgt voor overlast.”

Cookie-instellingen