Nieuw straatbomenbeleid: dit zijn jouw aandachtspunten

31-10-2019

Het nieuwe beleid voor straatbomen staat in de steigers. In de afgelopen tijd hebben bewoners via ‘bomenwandelingen’ en op het Goed Bezig DH Festival hun aandachtspunten aan ons meegegeven. Ook zijn we nog in gesprek met bewoners over de inrichting van de openbare ruimte via het 'straatspel'.

De belangrijkste ambities uit het nieuw te vormen straatbomenbeleid zijn:

 • Straatbomen krijgen de ruimte om goed te groeien
 • We gaan voor sterke boomsoorten en meer diversiteit
 • Bomen krijgen een volwaardige plek in de stadsplanning
 • We maken duidelijke keuzes voor de gewenste levensduur bij de aanplant van bomen

Aandachtspunten van bewoners voor het nieuwe beleid, mis jij nog wat?

Hieronder vind je een terugkoppeling van de aandachtspunten die bewoners ons hebben meegegeven. Hoe we hiermee om willen gaan hebben we als antwoord (A) opgenomen.

Mis je nog onderwerpen? Of wil je ons nog iets meegeven? Laat het ons voor 12 november weten via een e-mail aan hethaagsegroen@denhaag.nl. 

 • Maak gebruik van (bio)- diverse boomsoorten die bestand zijn tegen de klimaatverandering en tegen ziekten en plagen
  A:
   Een hogere diversiteit en biodiversiteit is een ambitie van het beleid. Dat is beter voor onze stadsnatuur en door meer verschillende soorten bomen te planten zijn de bomen minder gevoelig voor boomziekten- en plagen.
   
 • Meer toezicht bij het uitvoeren van werkzaamheden.
  A:Nu worden al duidelijke richtlijnen aan aannemers meegegeven. Deze staan op de website van de gemeente Den Haag. In het nieuwe bomenbeleid is hier ook aandacht voor.
   
 • Goede groeiplaatsen.
  A:
  Meer ruimte voor bomen zodat ze goed kunnen groeien is een van de hoofdambities van het nieuwe beleid.
   
 • Beter communiceren over kap en aantallen bomen in de stad.
  A: Dit is een blijvend aandachtspunt voor de gemeente. Met name in projecten. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag. 
   
 • Zet monumentale bomen vaker in het zonnetje.
  A: 
  We nemen dit mee als tip en gebruiken hier de website www.hethaagsegroen.nl voor.
   
 • Vertel meer bomenverhalen.
  A: 
  We nemen dit mee als tip en gebruiken hier de website www.hethaagsegroen.nl hiervoor. We nodigen iedereen uit om ideeen in te sturen
   
 • Laat mensen bomen adopteren.
  A: 
  We nemen dit mee als tip en plaatsen het op een ideeënlijst voor participatie.
   
 • Plant meer bomen in groepen om dicht bij huis schaduw te hebben.
  A: Een van de ambities  voor de plant van bomen is het voorkomen van ‘hittestress’. Of een plek geschikt is om bomen te planten hangt wel af van veel factoren. Per locatie is zo sprake van maatwerk.
   
 • Beloon mensen die bomen in hun tuin hebben/planten bijvoorbeeld met een lagere OZB of, net als in Duitsland, door belasting te heffen over het verharde oppervlakte.
  A: 
  Dit een goede tip maar valt buiten de scope van deze nieuwe nota voor straatbomen. We geven de tip door aan de collega’s die met maatregelen voor klimaatadaptatie bezig zijn.
   
 • Meer bomen op schoolpleinen en sportvelden.
  A: Voor groene schoolpleinen is een apart plan. Basisscholen die hun gebouw duurzamer willen maken, kunnen hiervoor vanaf 2019 subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag. Het ‘vergroenen’ van een schoolplein is hier ook onderdeel van. Sportvelden zijn locaties waar samen met de groenbeheerder van het stadsdeel goed wordt gekeken naar het planten van meer bomen en struiken.
   
 • Plant geen (sier)vruchtbomen langs paden en wegen vanwege gevaar voor uitglijden.
  A: 
  We maken richtlijnen voor de aanplant van nieuwe bomen. Het voorkomen van overlast is hierin opgenomen.
   
 • Extra bomen en groen op het Spuiplein.
  A:Het Spuiplein is in ontwikkeling. Deze wens is in het plan ingebracht. Naar verwachting worden bomen aan het Spuiplein toegevoegd.
   
 • We willen het liefst bomen die oud kunnen worden, maar ook bomen in Scheveningen. Ondanks dat die daar vaak door zeewind en bodem nog geen 30 jaar kunnen worden.
  A: Dit uitgangspunt onderschrijven we.
   
 • Overlast halsbandparkieten en de gevolgen voor bomen.
  A:
  Zolang er voor de volksgezondheid geen aanleiding is, dood of vangt de gemeente geen dieren. Daarnaast is de schade die deze vogels veroorzaken aan bomen vooralsnog nog te overzien.
   
 • Extra bomen planten tussen de waterkant en de Laan van Reagan en Gorbatsjov.
  A: 
  Er wordt onderzocht of hier ook ondergronds voldoende ruimte is voor extra bomen. Indien mogelijk dan zullen hier extra bomen worden geplant.
Cookie-instellingen