OOGSTfonds van start met ‘Haags’ onderzoek

20-12-2018

Goed nieuws voor de bomen in de stad: het OOGSTfonds is onlangs van start gegaan. Een samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en gemeente om goed bomenonderzoek te doen.

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte gaf wethouder Richard de Mos het startsein voor het OOGSTfonds. Met de start van het OOGSTfonds krijgt bomenonderzoek in Nederland een nieuw financieel fundament. En dat is nodig. Door bezuinigingen is steeds meer ‘groene’ onderzoekscapaciteit verdwenen. Tegelijkertijd zien we dat groen steeds waardevoller wordt als instrument op thema’s als gezondheid, tegengaan van hittestress en fijnstof, waterberging en leefbaarheid.   

Onderzoekscapaciteit veilig stellen

Door bezuinigingen zijn er nauwelijks Nederlandse onderzoekers die zich volledig op het groene vakgebied kunnen richten. In brede kring wordt grote urgentie ervaren om onderzoekscapaciteit voor het groene vakgebied in Nederland veilig te stellen. Zo zijn er veel vragen te beantwoorden over boomziekten en -plagen en over het nieuwe sortiment aan bomen dat we nodig hebben door de klimaatverandering.

Gedragen door gemeenten én boomkwekerijsector

De afgelopen jaren hebben de gemeenten en de boomkwekerijsector veelvuldig overleg gevoerd om een financiële basis te realiseren voor dat onderzoek. Op initiatief van de G32-gemeenten is besloten tot het ‘OOGSTfonds’ voor Ontwikkeling Onderzoek Groen in de Stad. Het onderzoeksgeld wordt ingezameld en beheerd door Vereniging Stadswerk Nederland. Stadswerk heeft geen winstoogmerk en is zelf niet betrokken bij uitvoering zoals onderzoek, aankoop of realisatie van projecten.

Vernieuwend onderzoek

Op korte termijn wordt gestart met onderzoek naar het sortiment en op de lange termijn start onderzoek naar bomen of groen voor de klimaatbestendige duurzame stad. Het OOGSTfonds krijgt haar middelen uit stortingen door gemeenten en een vrijwillige afdracht aan het fonds door leveranciers (van € 2,00 per boom, lichte maat bomen € 1,00). Den Haag volgt samen met de WUR al 10 jaar de ontwikkeling van de kastanjebloedingsziekte in Den Haag. Het onderzoek krijgt nu een extra impuls met de zoektocht naar een resistente kastanje. Vanwege de aanpak van de tramlijn langs de Scheveningse weg moesten 130 bomen wijken. Een groot deel hiervan (76 bomen) waren paardenkastanjes die aan de kastanjebloedingsziekte leden en binnen enkele jaren zouden overlijden maar ook enkele exemplaren die vitaler waren. Vanuit het project worden middelen beschikbaar gesteld om het  onderzoek te bekostigen.

Eerste projecten OOGSTFonds:

  • Met de nieuwste (o.a. DNA technieken) gaan we op zoek naar de paardenkastanje die niet ziek wordt.

  • De juiste boom op de juiste plaats; onderzoek naar de beste groeiplaatsen voor bomen.

  • Er is vanuit het OOGSTfonds een leerstoel Urban Forestery aan de TU Delft gerealiseerd waar de architecten van de toekomst ‘groeninclusief’ leren ontwerpen.

 

Boom met kastanjebloedingsziekte
Cookie-instellingen