Aanpak onveilige populieren

21-12-2018

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 2.200 populieren in de stad in slechte staat zijn. Deze boomsoort wordt slap en kwetsbaar als ze ouder wordt, waardoor er gemakkelijk grote takken afbreken. Dit is een gevaar voor de vele duizenden Hagenaars die dagelijks onder de bomen lopen of fietsen.

We spreken kort met Albert-Jan van de Scheur, beleidsmedewerker Groen over de populieren: “Ik ben al jaren betrokken bij de aanpak van de populieren in onze stad. Maar ook ik was erg verbaasd over de grote hoeveelheid populieren die er slecht bij staan. We weten dat de populier een boom is die niet heel oud kan worden. Deze bomen groeien namelijk heel snel en zijn daardoor ook eerder aan het einde van hun levensduur. Het hout wordt slap en daardoor kunnen er enorme takken uitvallen. Helaas zijn er hierdoor in het verleden al meerdere ongelukken gebeurd”.

Grote, indrukwekkende bomen

“Populieren zijn grote, indrukwekkende bomen. We realiseren ons goed, dat als we deze bomen gaan aanpakken, dit een enorme impact op de omgeving kan hebben. Daarom zijn we in september en oktober in gesprek gegaan met omwonenden rondom vier locaties waar veel populieren staan: Van Boetzalaerlaan/Statenlaan, Bovendijk, Conradkade en Volendamlaan. We hebben bewoners om advies gevraagd hoe we met de populieren om moeten gaan: de bomen weg halen en vervangen voor nieuwe bomen of de populieren flink snoeien (‘kandelaberen’). Veel bewoners adviseerden ons tijdens de bewonersavond om de populieren weg te halen. Zij willen wel graag mee denken over de bomen die terug worden geplant. Op de Conradkade, waar maar liefst 75 populieren staan, kozen bewoners om de populieren voor een deel te laten staan en het andere deel flink terug te snoeien. De adviezen die bewoners geven, nemen wij over in onze aanpak”, aldus Albert-Jan.

Gevallen takken van een populier

Uitvoering in 2019 en 2020

Op locaties waar veel populieren staan die onveilig zijn, gaat de gemeente ook in gesprek met omwonenden. Op de kleine en middelgrote locaties (tussen 1 en 50 populieren) worden de populieren weggehaald en vervangen voor een nieuwe boom. Omwonenden kunnen op deze plekken meedenken over welke boom er wordt terug geplant. De aanpak van de populieren wordt in 2019 en 2020  uitgevoerd. In de stadsdelen Loosduinen en Escamp staan de meeste onveilige populieren. Meer informatie over de aanpak van populieren kun je vinden op de website van Gemeente Den Haag.

 

Cookie-instellingen