Aanpak onveilige populieren

24-09-2018

Begin september is bekend gemaakt dat in Den Haag een flink aantal populieren in slechte staat is. Uit onderzoek is gebleken dat van de 6.000 Haagse populieren er nu zo’n 2.200 onveilig zijn. Deze boomsoort wordt slap en kwetsbaar als ze ouder wordt, waardoor er gemakkelijk grote takken afbreken.

Dit is een gevaar voor de vele duizenden Hagenaars die dagelijks onder de bomen lopen of fietsen op weg naar school of het werk. De gemeente gaat de komende weken in gesprek met bewoners uit een aantal wijken waar populieren staan die onveilig zijn. Tijdens het gesprek gaan we in op de problemen die er zijn met deze bomen en bekijken we de oplossingen; sterk terug snoeien van de bomen (‘kandelaberen’) of vervangen voor nieuwe bomen. In november/december besluit het College wat de aanpak zal zijn van de populieren in de stad.

Kijk voor meer informatie over de populieren op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/bomen/vervangen-onveilige-populieren.htm

Cookie-instellingen