Stadsnatuur op microniveau

11-04-2018

Natuur in de stad. Je komt het tegen op verrassende plekken! Niet alleen in onze mooie duinen of bossen maar ook middenin de stad. Van een broedende slechtvalk bovenop een kerk of vleermuizen die een plekje in een oud gebouw hebben gevonden, maar ook plantjes in een kademuur.

Die natuur, hoe klein ook, proberen we te behouden en te beschermen. Onze stadsecoloog Esther Vogelaar vertelt hoe er op dit moment wordt gewerkt aan een speciale constructie bij de kademuur van de Toussaintkade waardoor nieuwe muurplanten er gemakkelijker kunnen groeien.

Aantrekkelijke plek voor muurplanten
Veel van de kades in het centrum zijn al meer dan honderd jaar oud. Ze zijn ooit gebouwd met houten funderingspalen en veel daarvan zijn nu aangetast door een bacterie. Hierdoor worden de kademuren niet meer goed ondersteund en zijn ze onveilig. Daarom moeten kademuren vervangen worden. De houten funderingspalen worden vervangen door stalen damwanden “Door de stalen damwanden komt er nauwelijks meer vocht in de muur. Goed voor de constructie maar slecht voor de muurplanten! Want muurplanten hebben vocht nodig om te kunnen groeien”, vertelt Esther. “Tot 1 januari 2017 waren veel muurplanten beschermd. Dat is nu niet meer het geval. Toch willen we de groeimogelijkheden voor onze muurplanten behouden. Om ervoor te zorgen dat de kademuur weer een aantrekkelijke plek wordt voor muurplanten plaatsen we een speciale constructie voor de nieuwe kademuur. Tegen de muur is een ’plaatconstructie’ bevestigd met een speciaal materiaal die het water als het ware opzuigt”, vertelt Esther.

Waarde voor de stadsnatuur
Op de vraag waarom die muurplanten zo belangrijk zijn voor de stadsnatuur antwoordt onze ecoloog: “Muurplanten zijn stadsnatuur op microniveau. Muurplanten trekken weer insecten aan en die zijn weer voedsel voor bijvoorbeeld vogels en de vleermuizen die jagen boven de grachten.” Kortom: muurplanten maken onderdeel uit van ons stads- ecosysteem. “De schubvaren die als enige nog beschermd is, groeit op grote schaal  in een van onze kades aan de Petroleumhaven”, vertelt Esther. “Daar mogen we de kademuur dus niet zomaar afbreken maar moeten we speciale maatregelen treffen.” De Toussaintkade is de eerste kademuur waar de ‘muurplantvriendelijke’ constructie wordt toegepast. We bekijken welke kademuren nog meer ‘muurplantproof’ gemaakt kunnen worden.


Een voorbeeld van een oude kademuur aan de Noordwal waar muurplanten in groeien.

Nieuwe bomen
Een andere vorm van stadsnatuur aan de kades zijn natuurlijk de bomen die weer terug geplant worden. Helaas moesten de bomen aan de Toussaintkade bijna allemaal (op een linde na) gekapt worden. Hun wortels waren vergroeid met de kades waardoor het onmogelijk was om ze te verplanten. De nieuwe linden die eind 2018 worden geplant, krijgen in ieder geval een goede start. Er wordt een speciale groeiplaatsconstructie gemaakt die zorgt dat de boom weer goed kan groeien.

Meer weten?
Wil je meer weten over de kadeaanpak? Kijk dan eens op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/wegwerkzaamheden-en-verkeersprojecten/onderhoud-aan-kademuren-en-bruggen-in-de-stad.htm

In februari werd een aantal bomen die een tijdje op onze stadskwekerij hadden ‘gelogeerd’ weer terug geplant aan de Dunne Bierkade. Bekijk hier eens hoe dat in zijn werk ging:

Cookie-instellingen