Wie komt er in onze achtertuin?

26-03-2019

Een jaar geleden startten we het project Wildcamera, Zoogdieren in de achtertuin. Hiermee doen we onderzoek naar het voorkomen van wilde zoogdieren in onze stad. Het onderzoek is nog in volle gang, maar hier geven we je alvast een update. Met vossen, boommarters en reeën.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Esther Vogelaar, stadsecoloog bij de gemeente Den Haag. Esther: “Het project heeft al leuke resultaten opgeleverd. De huiskatten staan met stip op nummer één als nachtelijke tuinbezoekers, maar ook minder algemene diersoorten kunnen de verleiding vaak niet weerstaan om een kijkje te komen nemen en laten zich vastleggen op de gevoelige plaat.”

Boommarters, egels, vossen en reeën

Esther vertelt verder: "Egels zijn duidelijk het vlaggenschip van de Nederlandse tuin, als er voldoende beschutting is en egels hebben toegang tot de tuin, dan is de kans groot dat ze ‘s avonds of vroeg in de ochtend een bezoekje komen brengen. Ook de boommarter staat op de camerabeelden. En dan niet alleen op de eekhoornbrug over de Benoordenhoutseweg, maar ook op de camera’s in de tuinen aan het Sint Hubertuspark. En dit is heel bijzonder, want uit waarnemingen.nl en eerder onderzoek in 2013 naar het voorkomen van wilde zoogdieren in de stad, is de boommarter nog niet eerder gezien in dit deel van Den Haag.”

De boommarter laat zich zien

Als we wat verder richting de groenere wijken van Den Haag komen, zien we regelmatig vossen. Vossen staan erom bekend dat ze zich relatief makkelijk aanpassen aan een leven in de buurt van mensen en zijn al eerder gesignaleerd in de Haagse tuinen. 

De vos voelt zich thuis 

De onderstaande kaart laat zien dat de meeste zoogdieren voorkomen in de wijken aan de noordzijde van Den Haag. De tuinen in het noordoosten van Den Haag, op de grens met Wassenaar worden zelfs druk bezocht door reeën. “Dat komt door de groene omgeving, die zorgt voor een goede beschutting voor zoogdieren,” legt Esther uit. Vogels zie je door de hele stad.

voorkomen van boommarter, egel, vos, ree en eekhoorn

In totaal zijn er meer dan 2700 waarnemingen gedaan en een veelvoud aan foto’s gemaakt.

Als we de gedomesticeerde soorten en de mens even buiten beschouwing laten, is de merel de meest geziene gast in onze tuinen. Gevolgd door de houtduif en de heggemus. Daarnaast zijn er bijna net zo veel vossen als egels waargenomen.

De waarnemingen

Het project Wildcamera, Zoogdieren in de achtertuin loopt door tot er 80 tuinen zijn gefotografeerd. Dit aantal zal in de loop van 2019 worden behaald.

Wil je ook een wildcamera in je tuin voor dit onderzoek?

Stuur dan een mailtje naar Info@silvavir.com!

Lees ook:
Project wildcamera Den Haag brengt bijzondere stadsbewoners in beeld
De Haagse Lord of the Trees

Tekst: Roy Mol (Silvavir) en Esther Vogelaar (Stadsecoloog Den Haag)
Foto’s: WILDCAMERA

 

Cookie-instellingen