Draag jij ook een steentje bij (of af)?

20-12-2018

Warme, droge zomers, afgewisseld met hevige regenval begint steeds meer ‘normaal’ te worden. Een van de antwoorden op dit complexe probleem is klimaatadaptatie. Wij moeten ons aanpassen aan de veranderingen in het klimaat.

Een van die aanpassingen is het ‘ontstenen’ en ‘vergroenen’ van onze openbare ruimte maar ook al die tuinen en andere privé-terreinen. De overheid heeft hier een belangrijke rol in maar wij hebben jou ook nodig!

Veel stenige tuinen in Den Haag
In Den Haag zijn de afgelopen paar jaar al veel straattegels verwijderd en is er gras en beplanting aangebracht en waar mogelijk ook extra bomen. Dat is dubbele winst want planten verdampen vocht waardoor de temperatuur afneemt en open grond zorgt dat het regenwater bij hoosbuien in de bodem zakt en niet de huizen binnenstroomt omdat het riool het even niet aan kan.

Daar waar tegels, klinkers en asfalt niet nodig zijn, worden die in de komende jaren door de gemeente verwijderd. Maar wist je dat ongeveer 60% van de verharding in Den Haag niet van de gemeente is? De meeste Haagse tuinen zijn grotendeels bestraat. Daar valt nog veel ‘winst’ te behalen voor de hele stad, maar nog veel meer voor die tuineigenaren zelf.

Wist je dat… in een stenige tuin het op een zomerse dag zomaar 5 tot 10 graden warmer kan zijn dan in een groene tuin?

Er zijn heel veel manieren om een steentje bij te dragen. Tegels eruit, planten erin. Een regenton, enerzijds om het water te kunnen gebruiken en anderzijds om een hoosbui tijdelijk in op te slaan. Maar ook heel eenvoudig kan een zand- of grindput worden aangelegd onder (half)verharding waardoor een hoosbui snel wegzakt in de grond en vervolgens langzaam wordt afgevoerd via het grondwater.

Achtertuin met zandput onder grind

Meer info?
Veel meer goede ideeën en hulp om te ontstenen en te vergroenen vind je bij Operatie Steenbreek van Duurzaam Den Haag: https://duurzaamdenhaag.nl/projecten/operatiesteenbreek

Lees hier over de laatste Operatie Steenbreek van 2018! https://www.hethaagsegroen.nl/groen+in+de+buurt/1190374.aspx

Cookie-instellingen