Waanzinnig bewonerssucces in Waldeck

08-05-2018

Wijkaanpak Nieuwe Stijl bestaat drie jaar. Ruim 40 projecten zijn gestart in de Haagse aandachtswijken. Wat betekenen deze projecten voor de wijken en haar bewoners? Lees hier meer over het project de Waanzinnige Waldecktuin.

Groene droom
Een gloednieuwe kas is het eerste teken dat de Waanzinnige Waldecktuin er nu echt gaat komen. Daar ging ruim twee jaar actie voeren en plannen maken aan vooraf. Het begon allemaal met een burgerinitiatief. Hoe een boze droom veranderde in een groene droom.

Aan de rand van Nieuw Waldeck bij de Hector Berliozstraat ligt een nu nog vrijwel leeg veld met daaromheen lage flats. Hier stond het padvindershuis van Scoutinggroep De Rimboejagers tot de verhuizing naar Ockenburgh. Ook waren er moestuinen en een trapveldje. Lang bleef het stil rond het veld, totdat op 8 april 2015 de omwonenden een brief van de gemeente kregen. Buurtbewoonster Linda Bevers weet het nog precies.
"De gemeente schreef dat er plannen waren voor achttien woningen op zelfbouwkavels. Dat was schrikken. Het is hier al heel dichtbebouwd. Een buurtparkje of speelplek hebben we niet, terwijl er weer veel jonge gezinnen wonen. Moet dan het laatste open terrein ook nog worden bebouwd? Nee toch. Buren dachten er net zo over. ‘We moeten iets doen,’ vond iedereen. Het werd een burgerinitiatief. Met 250 handtekeningen komt het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Al snel hadden we er 500."

Hittestress
De belangstelling van de politiek was gewekt. Raadsleden kwamen langs om te informeren hoe het zat. Linda had haar huiswerk gedaan en het bestemmingsplan doorgespit. Ze ontdekte dat het terrein een maatschappelijke bestemming heeft. De argumenten stapelden zich op. Hulpdiensten zouden bij calamiteiten de woningen rondom het terrein nauwelijks nog kunnen bereiken. Op extreem warme dagen zou de hittestress nog ernstiger zijn dan nu al het geval is. Belangrijk was ook de steun van de Commissie Loosduinen. 

Van tafel
Driekwart jaar later was het bouwplan definitief van tafel. De gemeenteraad koos voor een groene bestemming: een buurtpark voor jong en oud. Bovendien moesten de bewoners een grote stem krijgen bij de invulling. "We waren blij en hadden veel energie om nu verder te gaan," herinnert Diana Greeven zich. "Een geweldige kans om er iets moois van te maken. Alle omwonenden werden in het proces betrokken. Ze konden hun wensen en ideeën inbrengen. Dat leverde bruikbare suggesties op, maar ook wilde ideeën zoals een Chinese tuin aanleggen. In grote lijnen wilde de buurt wel ongeveer hetzelfde."

Speelwijk
Linda Bevers: "We zijn natuurlijk amateurs. Ik had nog nooit actie gevoerd, laat staan het ontwerp voor een buurtpark gemaakt. Het was ontdekkend leren. Wijkmanager Wendelijn Oolders heeft Bureau Speelwijk gevraagd om ons te begeleiden. Daar hebben we nog steeds veel steun aan. Speelwijk heeft de ideeën uit de buurt vertaald in drie ontwerpen. De bewoners hebben in grote meerderheid voor de variant Buurpad gekozen met  een wandelpad dat de plekken voor ontmoeting, tuinieren, bewegen en spelen verbindt."

Pluk- en moestuin
Hoe gaat de Waanzinnige Waldecktuin eruit zien? Diana: "Het wordt een tuin van en voor iedereen. Voor jonge kinderen is er straks een waterspeelplek. In het midden komt een trapveldje voor de jeugd. Sporters kunnen zich uitleven op een bootcamp-element. Ouderen kunnen wandelen en elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld bij de picknicktafel. En dan is er natuurlijk onze moes- en pluktuin met kas. Dat gedeelte gaan we zelf beheren. Bewoners kunnen elk jaar opnieuw inschrijven voor een moestuintje. In de pluktuin komt een mix van bloemen, kruiden en lage fruitbomen."

Wie doet wat
De bewonersgroep gaat een convenant sluiten met de gemeente over het onderhoud. "Ja, het moet duidelijk zijn wie wat doet," zegt Linda. "We zouden graag zelf de beukenhaag rond de tuin snoeien. Maar wie onderhoudt bijvoorbeeld de pomp bij de waterspeelplek? De tuingroep heeft een harde kern van achttien bewoners. Dat moet genoeg zijn om het jaar rond alles in goede banen te leiden. Voor specifieke groene kennis kunnen we terugvallen op een hovenier in de buurt."

Geldprijs
De bewoners hebben uiteenlopende bronnen aangeboord om een startbudget bij elkaar te krijgen, zoals via crowdfunding en een collecte voor het Oranje Fonds. Daarbij is de helft van de opbrengst (in dit geval 750 euro) voor de collecterende organisatie. Zeer welkom was een cheque van 1.250 euro verbonden aan de Haagse Succes Award 2017. Deze nieuwe prijs kent acht winnaars, één per stadsdeel. De Waanzinnige Waldecktuin won de award in Loosduinen.

Wijkaanpak Nieuwe Stijl

  • 41 projecten, 7 wijken en duizenden bewoners.

  • Het programma loopt van 2014 t/m 2018

  • In de wijken Mariahoeve, Den Haag ZuidWest, Laakkwartier, Nieuw-Waldeck, Transvaal, Schilderswijk en Regentesse- en Valkenboskwartier.

  • Doel: De leefbaarheid in deze wijken verbeteren samen met bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente Den Haag


Dit artikel is eerder verschenen in de Stadskrant van 28 februari 2018

 

Cookie-instellingen