Dag van de Duinen in Naturalis Leiden

19-06-2023

Begin

23-06-2023 om 09:45

Einde

23-06-2023 om 12:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Zonder natuurbescherming komt het voortbestaan van de duinen in gevaar. Daarom is het goed dat we de behoeften van de dieren en planten beter kennen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de duinen het mooie gebied blijven waar we in alle rust kunnen rondstruinen.

Daarom organiseert Stichting Duinbehoud in het Naturalis Biodiversity Center op vrijdag 23 juni een bijeenkomst over begrazing in de duinen. Begrazing draagt bij aan de biodiversiteit. Dit begon met grote grazers zoals paarden en runderen, maar het nut van een kleinere grazer zoals het konijn wordt nu meer ingezien. 

Voor de bijeenkomst in Naturalis zijn experts uitgenodigd die hun visie geven op het voor de duinen zo belangrijke natuurbeheer door begrazing. Ook het publiek is van harte welkom om mee te denken. Aanmelden is kosteloos, maar doe het wel snel. Het aantal plaatsen is beperkt.

Programma Dag van de Duinen in Naturalis op vrijdag 23 juni

– 9.45   Inloop met koffie en thee

– 10.15  Opening door Piet Jonker, voorzitter Stichting Duinbehoud

– 10.30  Ervaringen met begrazing in de duinen – Esther Rodríguez González, PWN

Afgelopen 30 jaar is er met begrazing door vee in het duingebied veel ervaring opgedaan. Van verschillende diersoorten (Schotse hooglanders, Galloways, Koninks, Exmoors, Shetlanders, Wisenten, schapen, geiten) is inmiddels bekend welk graasgedrag zij vertonen en hoe ze kunnen worden ingezet bij het natuurbeheer. Ook de combinatie van verschillende diersoorten levert interessante resultaten op. Esther Rodríguez González is al lange tijd betrokken bij diverse begrazingsprojecten en kent de succes- en faalfactoren.

– 11.00  Over begrazing en overbegrazing – Mark van Til, Waternet

In de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft overbegrazing door damherten grote invloed op de flora en fauna. Nu het aantal damherten geleidelijk afneemt, bereidt Waternet een nieuw begrazingsbeheer in het duingebied voor, dat bijdraagt aan het herstel van de balans tussen begrazing en biodiversiteit. Welke keuzes van grazers en begrazing kunnen gemaakt worden, afgestemd op de nog aanwezige damherten en konijnen? 

– 11.30  Intermezzo door Peter van den Berg

– 11.35  Herintroductie konijnen – Myrthe Fonck, PWN, met Jasja Dekker, dierecoloog

Het gaat niet goed met de konijnen in het duingebied en de natuur heeft daaronder te lijden. PWN heeft het initiatief genomen voor stimulering van de toename van het aantal konijnen in het duingebied. Myrthe Fonck en Jasja Dekker geven uitleg over deze stap, de problemen die dat met zich meebrengt en de ervaringen die afgelopen jaar zijn opgedaan in het Noord-Hollands Duinreservaat.

– 12.15  Bekendmaking van de winnaar van de fotowedstrijd

– 12.30  Slotwoord van de voorzitter & napraten

Aanmelden:

  • Deelname is gratis
  • Let op: het aantal plekken in is beperkt. Schrijf je snel in
  • Schrijf je in door een mailtje te sturen met naam, e-mailadres en telefoonnummer aan stichting@duinbehoud.nl
Cookie-instellingen